Lovrenc na Pohorju: Direkcija označitvi prehoda za pešce na vrhu Činžata nasprotuje

Z direkcije, ki spada pod ministrstvo Alenke Bratušek, prehodu za pešce na vrhu Činžata nasprotujejo.

Občina Lovrenc na Pohorju je Direkciji RS za infrastrukturo poslala pobudo za za označitev prehoda za pešce na državni cesti na vrhu Činžata. Z direkcije so jim odgovorili, da označitev po Pravilniku o projektiranju cest ni upravičena, ker minimalno število pešcev in vozil na tem območju v času konične ure ni zadostno.

Povprečni letni dnevni promet vseh vozil na tem odseku znaša 1000 vozil na dan.

Občina je na spletni strani zapisala, daenaki pogoji označitve prehoda za pešce veljajo tudi za primer pri Karničniku na Ruti, zato so objavili tudi pojasnilo direkcije, ki sicer spada pod ministrstvo, ki ga vodi Alenka Bratušek.

Z občine občane naprošajo, naj poskrbijo za urejenost živih mej. (vir: Občina)

Aktivnosti v občini potekajo naprej, saj želijo zagotoviti varnost vseh udeležencev v prometu. Občina hkrati vse krajane naproša, da, če je le mogoče, poskrbijo za urejenost živih mej, posebej tistih, ki mejijo na cestišče ali preraščajo prometne znake. To  bo v veliko pomoč pri zagotavljanju preglednosti na cestah.

V nadaljevanju objavljamo odgovor direkcije v celoti:

Vir: lovrenc.si/

M. P.