Lovrenc na Pohorju: Manfreda od občine zahteval kar 4805 evrov nadomestila

Poročali smo že, da je Joško Manfreda, nekdanji župan Občine Lovrenc na Pohorju, po tem, ko je izgubil županske volitve, od občine zahteval izplačilo za neizkoriščeni dopust v letu 2018.

Česar podobnega nismo zasledili nikjer drugje. Zato smo stvari še nekoliko bolj raziskali. Po javno dostopnih podatkih je imel Manfreda (SD) v zadnjih letih po 7 tednov oziroma 35 dni dopusta in visoko plačo. Novembra, na primer, je prejel kar 3.265,94 evra bruto.

Dodatno smo izvedeli, da je imel v letu 2018 pravico do koriščenja 37 dni letnega dopusta, koristil pa ga je le 5 dni.

Po volitvah je nato od občine zahteval izplačilo za 32 dni neizkoriščenega dopusta v letu 2018. V denarju je bilo to 4.805,06 evra bruto, kakor so nam to sporočili iz občine.

Gre za približno mesec in pol delovnih dni. O zahtevi je odločala občinska Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja (KMVI) in odločila, da Manfreda kot nekdanji župan ni upravičen do izplačila odškodnine za neizkoriščen dopust. Pri tem so upoštevali določila Zakona o funkcionarjih in Zakona o delovnih razmerjih.

Manfreda je bil sicer zaposlen, vendar gre v primeru župana za funkcionarsko mesto.

Preverili smo še, ali si je nekdanji župan podobna nadomestila izplačeval že v prejšnjih letih. Na vprašanje o tem so nam iz občine sporočili, da tega ni zahteval.

Na vprašanje, ali županu sploh kdo meri čas prisotnosti na delu in če, kako, pa so nam pojasnili: “Zaposleni v občinski upravi Lovrenc na Pohorju svojo prisotnost beležijo v knjigi prisotnosti. Župan kot funkcionar se v knjigo prisotnosti ne vpisuje. Dopust se mu vodi na podlagi dopustnega lista.”

Glede na zatrjevanje Joška Manfrede, da niti kot županski kandidat v volilnem letu 2018 ni izkoristil kar 32 dni dopusta, se postavlja dodatno vprašanje, ali je potemtakem volilne aktivnosti za svojo kampanjo izvajal kar med službenim časom?

M. P.