Lovrenc na Pohorju: Obnova ceste v trškem jedru

Obnova ceste v trškem jedru (vir: Občina Lovrenc na Pohorju)

V začetku tedna se je rekonstrukcija državne ceste premaknila v trško jedro Lovrenca na Pohorju (od Pošte do Gasilskega doma) in se bo izvajala po etapah, ki jo bodo spremljale popolne zapore ceste. Sočasno bo obnovljena vsa javna komunalna infrastruktura, tudi vodovod s pripadajočimi priključki.

Ker je vodovodni sistem zelo dotrajan in star, bo občasno prihajalo do motene oskrbe s pitno vodo. Vodovodne cevi so porozne, njihova vzdržljivost pa vprašljiva.

V izogib morebitnim težavam pri oskrbi s pitno vodo se bodo na posameznih odsekih gradnje izvedli provizoriji vodovoda. Nanje se bodo začasno priključili hišni priključki.

Kljub ukrepom bo do občasnih prekinitev dobave pitne vode vseeno prihajalo, so sporočili z Občine Lovrenc na Pohorju in dodali, da se bodo potrudili, da bodo težave odpravljene v čim krajšem času, o vseh motnjah pa boste sproti obveščeni preko spletnih strani in medijev.

Glede težav v zvezi z oskrbo s pitno vodo se občani trškega jedra lahko obrnete:

    • na glavnega izvajalca del, ki je Cestno podjetje Ptuj (Gregor Vidovič, tel. 041 987 110) ali
    • na vzdrževalca javnega vodovoda Srečka Mumla (tel. 041 429 112), s katerim se boste tudi pogovorili o izvedbi hišnih vodovodnih priključkov.
V zvezi z morebitnimi težavami se lahko seveda obrnete tudi na občinsko upravo Občine Lovrenc na Pohorju, kjer prosijo za razumevanje, strpnost in sodelovanje pri skupnem reševanju težav, ki bodo nastajale v času izgradnje.
M. P.