Lovrenc na Pohorju: Preklican sklep o začasni prepovedi prometa na makadamskih občinskih cestah

(vir: Občina Lovrenc na Pohorju)

Z današnjim dnem je preklican sklep o začasni prepovedi prometa za vozila z večjo osno obremenitvijo od 4 ton na makadamskih občinskih cestah v Občini Lovrenc na Pohorju.

Sklep je 20. februarja 2019 izdala občina, veljal pa je za čas odjuge in velike razmočenosti vozišč.

To tudi pomeni, da so z današnjim dnem na posameznih cestah, kjer je veljala omejitev, odstranjena tudi prometna signalizacija (prometni znak II-23 »Prepovedan promet za vozila z večjo osno obremenitvijo od določene«. Dodajmo, da prepoved ni veljala za komunalna in intervencijska vozila, vozila za prevoz mleka, traktorje in vozila za redno vzdrževanje cest. Za ostale nujne vožnje na teh cestah, 15 jih je bilo, pa je bilo treba pridobiti dovoljenje občine.

Do danes dalje prepoved za vozila z osno obremenitvijo nad 4 ton ne velja na naslednjih 15 makadamskih cesta v Občini Lovrenc na Pohorju:

Občina vse udeležence v prometu kljub temu poziva, naj ne glede na preklicano omejitev upoštevajo prometno signalizacijo in se tudi v nadaljnjih razmerah razmočenosti makadamskih vozišč obnašajo odgovorno, kot dober gospodar.

M. P.