Lovrenc na Pohorju: Veliko obljubljenega, malo izpolnjenega

Lovrenc na Pohorju

Občina Lovrenc na Pohorju je majhna občina. Ustanovljena je bila leta 1998, v sedmih naseljih in na 84 kvadratnih kilometrih površine prebiva okoli 3.200 prebivalcev. Trenutni župan je Joško Manfreda (od leta 2010), občina ima še podžupana, to je Tomaž Sušec. Oba sta iz stranke SD, ki ima v 12-članskem občinskem svetu sicer le 3 občinske svetnike.

Občinski svet se je doslej sešel na 25 sejah, zadnja je bila 10. oktobra 2018. Na njej so obravnavali tudi poročilo o izvrševanju občinskega proračuna za prvo polletje. Iz podatkov je razvidno, da so imeli v prvem polletju 1,53 milijona evrov ali 46,1 odstotka načrtovanih za leto 2018. Krepko večino prihodkov prejmejo iz davkov oziroma dohodnine (dober milijon evrov), Iz skladov evropske unije niso prejeli niti evra

Hkrati so imeli 1,45 milijona evrov odhodkov. Od ega so za plače in druge izdatke zaposlenim v okviru občinske uprave porabili 198.760 evrov.

Stroški župana in podžupana so bili 29.832 evrov ali povprečno 4.972 evrov mesečno.

Županova osnovna plača v prvem polletju je bila 17.566 evrov oziroma 2.927 evrov mesečno. Dodatno je župan za reprezentanco v prvem polletju porabil 416 evrov, za stroške prevoza za službena potovanja pa si je dal izplačati še 1.323 evrov. Župan funkcijo opravlja poklicno. Podžupan pa je v prvem polletju občino stal 3.690 evrov ali 615 evrov povprečno mesečno, toliko je bilo namreč sejnin.

Za investicije so porabili vsega 162.821 evrov ali 15,7 odstotka načrtovanega letnega zneska, ki je bil pri 1,04 milijona evrov.

Tudi podatki do konca avgusta kažejo, da je bila poraba za investicije izredno nizka, kar so v proračunskem dokumentu zapisali tudi sami. V osmih mesecih so porabili le 254 tisoč evrov ali manj kot četrtino načrtovanega zneska za leto 2018.

Vir: Poročilo

M. P.