Lovrenc na Pohorju: Za obnovo cest skoraj pol milijona evrov

Podpis pogodbe za sanacijo poškodovanega mostu na občinski cesti Slepnica - Lovrenc - Vuhreški most. Dela bo izvajalo podjetje UB Projekt iz Prebolda.

Lovrenški župan je podpisal dve pogodbi za rekonstrukcijo občinskih cest. Ena se nanaša na rekonstrukcijo Ceste vstaje I, kjer so se dela že začela. Druga pa na dela poškodovanega mostu na občinski cesti Slepnica – Lovrenc – Vuhreški most, kjer se bodo dela začela v avgustu.

Delna zapora z občasno popolno zaporo občinske ceste Cesta vstaje I bo potekala do 30. septembra 2019, v času od 7. do 18. ure.

Na tej lokaciji je namreč izbrani ponudnik Avtoprevozništvo in gradbena mehanizacija Temnikar iz Slovenj Gradca že začel z izvedbo rekonstrukcije občinske ceste.

Občina oziroma v njenem imenu župan je gradbeno pogodbo z izvajalcem sklenila 19. junija, vrednost del je 410.456 evrov (vključno z davkom na dodano vrednost).

Druga pogodba pa se nanaša na dela poškodovanega mostu na občinski cesti Slepnica – Lovrenc – Vuhreški most. Most je bil poškodovan v neurju 1. junija 2017. Občina Lovrenc na Pohorju je nato na objektu zaradi omejenih finančnih sredstev izvedla zgolj najnujnejša sanacijska dela in s tem omogočila njegovo začasno prevoznost, saj predstavlja ta lokalna cesta pomembno in najkrajšo povezavo naselij Rdeči Breg in Recenjak z občinskim središčem.

Zaradi izjemno močnih nalivov ter porasta hudourniških voda je potok Slepnica povzročil številne poškodbe mostu in betonskih podpornikov. Posledično so zdaj pristopili h kompleksnejši obnovi objekta, ki bo zajemala tudi ureditev in zavarovanje brežine ter dna potoka.

V postopku oddaje javnega naročila je bilo za izvedbo del izbrano podjetje UB PROJEKT iz Kaplje vasi pri Preboldu, s katerim je bila 19. junija 2019 sklenjena gradbena pogodba za ponudbeno ceno 62.232,05 evra (z davkom na dodano vrednost).

Predviden začetek del je v avgustu, rok za končanje pa je 30. september 2019.

Občina v obeh primerih vse stanovalce in druge udeležence v prometu prosi, da upoštevajo razmere na gradbišču in v prometu ter s strpnostjo in razumevanjem pripomorejo k uspešnemu zaključku del.

M. P.