Lovrenc na Pohorju: Življenje na območju te občine je varno

Število kaznivih dejanj na območju Občine Lovrenc na Pohorju se iz leta v leto zmanjšuje. Policija je lani obravnavala 22 kaznivih dejanj, leto pred tem 24, najslabše pa je bilo v letih 2009 in 2010, ko je bilo kaznivih dejanj kar 106 oziroma 110.

Preiskanost kaznivih dejanj je bila lani le 37,5-odstotna, kar pa je podatek, ki ni ravno vzpodbuden. Leto pred tem je bila preiskanost 40,8-odstotna.

Največ kaznivih dejanj na območju občine je zoper premoženje, takšnih dejanj je bilo lani 14. Pri tem je policija obravnavala 5 kaznivih dejanj tatvine, 3 velike tatvine, 4 poškodovanja tuje stvari in 2 drugi kaznivi dejanji.

Preiskanost kaznivih dejanj zoper premoženje je bila nična (0,00). Leto pred tem so preiskali vsaj slabo četrtin le teh.

Obravnavali so  tudi 1 kaznivo dejanje zaradi nasilja v družini. Zaznali so 1 kaznivo dejanje zoper spolno nedotakljivost, in sicer dejanje prikazovanja, izdelave, posesti in posredovanje pornografskega gradiva prek interneta.

Zabeležili so 35 prekrškov, največ (15) zaradi neupoštevanja ukrepa prepovedi približevanja. Kršitev po zakonu o varstvu javnega reda in miru je bilo 12, ugotovili so 2 kršitvi zakona o zaščiti živali, 2 kršitvi zakona o javnih zbiranjih, 2 kršitvi zakona o gostinstvu, 1 kršitev zakona o eksplozivnih in pirotehničnih izdelkih ter 1 kršitev zakona o omejevanju porabe alkohola.

Obravnavali so tudi 3 kršitve v povezavi s problematiko nasilja v družini. Obravnavali so še 1 delovno nesrečo, 1 požar in 2 druga dogodka.

Policisti v svojem poročilu za leto 2018 navajajo, da so kršitve ugotavljali na različnih krajih, pri čemer noben kraj ne izstopa.

Obravnavali so tudi 13 prometnih nesreč, ena od teh se je končala s smrtnim izidom. Najpogostejši vzrok prometnih nesreč je neprilagojena hitrost. Policisti so izvedli 3 hitre postopke, izrekli 21 glob, 22 obdolžilnih predlogov na pristojna sodišča ter izrekli 15 opozoril.

Največ kršitev je bilo zaradi neuporabe varnostnih pasov (15), sledi vožnja pod vplivom alkohola (9).

V letih 2017 in 2018 na območju občine Lovrenc na Pohorju ni bilo alkoholiziranih povzročiteljev prometnih nesreč.

Območje občine Lovrenc na Pohorju pokriva Policijska postaja Ruše, poročilo bodo svetniki občinskega sveta obravnavali na 4. redni seji, ki bo danes ob 18. uri.

Poročilo policije je dostopno tukaj: lovrenc.si

M. P.