Mag. Dejan Kaloh na pravi poti: Zlorabe ne smejo imeti imunitete!

Mag. Dejan Kaloh, poslanec Slovenske demokratske stranke (SDS)

V iztekajočem se tednu so zelo odmevali dogodki, ko so nekateri mediji v javnost prenesli sporočilo generalnega državnega tožilca Draga Šketa, da je Ustavno sodišče RS razveljavilo akt o odreditvi parlamentarne preiskave v zadevi Franc Kangler. Sporočilo je bilo napačno, mediji so to potem popravljali, vendar pa je zmeda vseeno ostala.

Ustavno sodišče je namreč zgolj ocenilo, da sta zakon in poslovnik v neskladju z Ustavo RS. Na napačno poročanje je prvi opozoril mag. Dejan Kaloh, vodja parlamentarne preiskovalne komisije v zadevi Franca Kanglerja.

Poslanec mag. Kaloh je še povedal, da “ustavno sodišče ne more ugasiti parlamentarne preiskave, saj nismo na Kubi”.

V nadaljevanju pa je odločitev ustavnega sodišča, da zakon in poslovnik o delu komisije nista v skladu z ustavo, komentiral tako: “To pomeni samo, da v poročilu parlamentarne komisije ne bomo ugotavljali presoje pravilnosti posameznih tožilskih odločitev. Poročilo bo državni zbor obravnaval jeseni!”

Poudaril je še, da parlamentarne preiskave ne morejo imeti vpliva na odločanje državnih tožilcev v smislu ugotavljanja politične odgovornosti pri njih.

Poslanec SDS Dejan Kaloh vodi preiskavo v zadevi Kangler, kjer je dokazano prišlo do hudih kršitev načel pravne države. Parlamentarna preiskava pa je ugotavljala politično odgovornost tožilcev, ki so vodili kazenske postopke proti nekdanjemu županu Maribora Francu Kanglerju.

Kaloh je še poudaril: “Očitno je skrb ‘vrhuške’ iz tožilskih in sodnih logov tako velika, da so se tako rekoč preuranjeno veselili, da se parlamentarna preiskava ugaša.” To seveda ni res. Poročilo je že napisano in bo uvrščeno na eno izmed naslednjih sej v jesenskem delu, zagotovo pa do novega leta. Kaloh verjame, da bo v državnem zboru tudi potrjeno.

Za policijsko-tožilsko-sodno verigo se sicer izkazuje, da vsaj v določeni meri deluje usklajeno in verjetno obstaja velika skrb glede tega, kaj bo v poročilu navedeno.

Stališče poslanca in predsednika komisije mag. Kaloha sta potrdila tudi pravna in ustavna strokovnjaka, dr. dr. Klemen Jaklič in Jan Zobec. (vir)

S. B.