Poslanka mag. Karmen Furman je na ministra za zdravje Danijela Bešiča Loredana naslovila pisno poslansko vprašanje v zvezi s sprejetim sklepom na 11. nujni seji Odbora za zdravstvo.

Celotno poslansko vprašanje objavljamo v nadaljevanju.

16. novembra 2022 je v Državnem zboru RS potekala 11. nujna seja Odbora z zdravstvo, na kateri smo obravnavali točko »Izbris 5.977 veljavnih napotnic pacientov iz sistema e-naročanje«. Po koncu razprave smo sprejeli naslednji sklep: »Odbor za zdravstvo poziva Ministrstvo za zdravje, da na podlagi analize identificira napake in šibke točke sistema eNaročanje, zaradi katerih prihaja do neustreznega delovanja in nepravilnih podatkov o čakajočih ter na podlagi ugotovitev v 90 dneh pripravi načrt za ustrezne spremembe sistema eNaročanje skupaj z morebitnimi spremembami aktov oziroma zakonodaje.«

Glede na to, da je od sprejetega sklepa minil rok 90 dni, me zanima:

1.     Ali ste na Ministrstvu za zdravje opravili analizo glede izbrisa 5.977 veljavnih napotnic pacientov iz sistema e-naročanje?

2.     Ali ste na Ministrstvu za zdravje identificirali napake in šibke točke sistema eNaročanje, zaradi katerih prihaja do neustreznega delovanja in nepravilnih podatkov o čakajočih?

3.     Ali ste na Ministrstvu za zdravje pripravi načrt za ustrezne spremembe sistema eNaročanje skupaj z morebitnimi spremembami aktov oziroma zakonodaje?

Vir: SDS.si