Mag. Karmen Furman: Kaj je ministrstvo za delo v tem mandatu naredilo za izboljšanje položaja invalidov?

Vir: SDS.si

Iz prakse jasno izhaja, da koalicijski program o izboljšanju položaja invalidov ni bil niti delno uresničen, na kar opozarjajo tudi številni uporabniki osebne asistence in invalidi ter državljanke in državljani, ki izražajo zaskrbljenost nad trenutno situacijo.

Poslanka mag. Karmen Furman je na ministra za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Luko Mesca naslovila pisno poslansko vprašanje v zvezi s položajem invalidov in uporabnikov osebne asistence.

Celotno poslansko vprašanje objavljamo v nadaljevanju.

V Programu za delo koalicije 2022 – 2026 ste, med drugim, zapisali:

 • »Krepiti pozitiven odnos do invalidov po načelu »nič o invalidih brez invalidov«.
 • Povečati zaposljivost invalidov.
 • Izboljšati sistem priznavanja pravic na področju osebne asistence in preprečiti prekarizacijo poklica osebnega asistenta.
 • Zagotoviti učinkovit sistem za pridobitev in ohranjanje zaposlitve osebam z začasnimi ali trajnimi omejitvami.
 • Vzpostaviti učinkovit sistem poklicne rehabilitacije s krepitvijo preostalih zmožnosti za delo.«

Iz prakse pa jasno izhaja, da navedeno ni bilo, niti v delu, uresničeno, na kar opozarjajo tudi številni uporabniki osebne asistence in invalidi ter državljanke in državljani, ki so se obrnili tudi name in izrazili zaskrbljenost nad trenutno situacijo. Kar pa je še dodaten pokazatelj, da Vlada RS in Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti ne sledita svojim lastnim obljubam in besedam, da bosta poskrbeli za najranljivejše.

Glede na navedeno me zanima sledeče:

 • Kaj je Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti v mandatu te vlade naredilo za izboljšanje položaja invalidov?
 • Kaj je Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti v mandatu te vlade naredilo za izboljšanje položaja uporabnikov osebne asistence?
 • Katere ukrepe je sprejelo Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti za povečevanje zaposljivosti invalidov?
 • Kako bo Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti zagotovilo dovolj kadra za izvajanje osebne asistence?
 • Kdaj bo Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti uresničilo obljube, ki so zapisane v Programu za delo koalicije 2022 – 2026 in se nanašajo na področje invalidov in osebne asistence?
 • Ali se Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti sploh zaveda problemov in stisk, ki jih v praksi doživljajo invalidi, njihovi svojci in uporabniki osebne asistence?

Vir:SDS.si