nedelja, 26 maja, 2024
Doma Podravje Mag. Karmen Furman: Kaj se dogaja s projektom Pragersko?

Mag. Karmen Furman: Kaj se dogaja s projektom Pragersko?

Železniška postaja Pragersko.

Poslanka mag. Karmen Furman je v okviru poslanskih vprašanj v državnem zboru opozorila na predolge in prezapletene postopke pridobivanja okoljevarstvenih soglasij, kar zavira investicije v državi. Zbirokratizirani postopki in večletno čakanje na izdajo okoljevarstvenih soglasij pa večkrat ogrožajo pridobitev evropskih sredstev. To se dogaja tudi s projektom Pragersko glede ureditve vozlišča z železniško postajo. Kako bo ukrepal minister za okolje in prostor?

Poslanka je poudarila, da se je za pridobitev okoljevarstvenega soglasja včasih čakalo največ leto dni, danes pa so postopki vse bolj zapleteni in pridobivanje soglasja lahko traja tudi več let, investitorji odhajajo v tujino, mi pa ostajamo brez potrebnih investicij in posledično velikokrat tudi brez novih delovnih mest.

Poslanka mag. Karmen Furman (vir: zajem zaslona)

Opozorila je še, da imamo v državi ogromno predpisov, in sicer smo že v letu 2017 prišli do magične številke 20 tisoč zakonov in podzakonskih aktov. Dejstvo pa je, da zbirokratizirani postopki ogrožajo tudi črpanje evropskih sredstev.

Pri tem je izpostavila projekt nadgradnje vozlišča Pragersko, ki naj bi bil izveden v okviru posodobitve železniške proge Maribor – Šentilj.

Gre za projekt, vreden 63,2 milijona evrov in sofinanciran s strani Evropske unije v višini 40 milijonov evrov.

Projekt obsega gradnjo dveh peronov, ureditev podhoda s stopniščem in dvigalom, nadgradnjo tirov in tirnih naprav, nadgradnjo signalno-varnostnih in telekomunikacijskih naprav in kar je najpomembnejše, z realizacijo tega projekta bi se izboljšala kakovost in kvaliteta bivanja krajanov Pragerskega.

A očitno se je tudi pri tem projektu znova zataknilo pri birokraciji. Iz poročila o izvajanju evropske kohezijske politike v obdobju 2014 – 2020 je namreč razvidno, da usklajevanja z Agencijo RS za okolje za ta projekt še vedno potekajo, čeprav je bila vloga za izdajo okoljevarstvenega soglasja na agencijo vložena že maja 2017.

Zaradi velikega zamika pri pridobivanju okoljevarstvenega soglasja se izvedba projekta zamika celo do te skrajnosti, da lahko v končni fazi pripelje do prerazporeditve evropskih sredstev iz tega projekta v druge namene.

Zato je Furmanova ministra za okolje Simona Zajca vprašala, ali na ministrstvu načrtujejo poenostavitve birokratskih postopkov, pa tudi, kaj bo kot minister storil za pospešitev pridobivanja soglasja za nadgradnjo vozlišča Pragersko.

Zajc je odgovoril, da se zavedajo, da imajo glede Pragerskega »problem« in da je Arso predlagal spremembo zakonodaje, da se pospeši postopke. Zakon naj bi imeli na mizi jeseni. Delajo tudi reorganizacijo na Arso, napovedal je okrepitev števila ljudi, ki delajo na agenciji, cilj tega je pospešitev postopkov okoljevarstvenih soglasij.

Karmen Furman pa je opozorila, da je primer Pragersko »lep primer tega, kaj se v bistvu dogaja s temi okoljevarstvenimi soglasji in kaj potem posledično prinaša tudi izpad kohezijskih sredstev ali pa, da se projekti tudi iz takšnih ali drugačnih vzrokov v praksi ne izvedejo.«

Poudarila je, da so krajani Pragerskega že obupani, ker iz meseca v mesec – zdaj že več kot dve leti – čakajo samo na to, da bi se izdalo okoljevarstveno soglasje, ki je potem podlaga za izdajo gradbenega dovoljenja in da se potem dela na tej progi sploh začnejo izvajati.

Glede na postopke države pa je projekt z vidika črpanja evropskih sredstev pod resnim vprašajem. Posledično je vprašljiva tudi izvedba nadgradnje vozlišča Pragersko.

Minister je obljubil, da se bo natančneje pozanimal glede primera Pragersko in poslanki posredoval natančnejša pojasnila o tem.

M. P.