Mag. Karmen Furman: Kako bo vlada povečala dostopnost nujne medicinske pomoči v Sloveniji?

Vlada RS se je odločila za delno izločitev ukrepa »Optimizacija dostopnosti zdravstvenega sistema« iz Načrta za okrevanje in odpornost. Zaenkrat ni bilo široke javne razprave z deležniki v zvezi z delno izločitvijo tega ukrepa.

Poslanka mag. Karmen Furman je na vlado naslovila pisno poslansko vprašanje glede delne izločitve navedenega ukrepa.

Celotno poslansko vprašanje objavljamo v nadaljevanju.

Vlada RS je sprejela Izhodišča za prilagoditev Načrta za okrevanje in odpornost z dne 16. 3. 2023. Izhodišča za prilagoditev načrta se nanašajo na štiri kategorije prilagoditev. V kategorijo »posodobitev načrta zaradi zmanjšanja finančnega prispevka nepovratnih sredstev« so vključeni ukrepi v skladu s Sklepom Vlade RS št. 41000-1/2023/2 z dne 2. 3. 2023.

Vlada RS predlaga delno izločitev ukrepa »Optimizacija dostopnosti zdravstvenega sistema« iz Načrta za okrevanje in odpornost.

Cilj ukrepa je:

–       Povečati dostopnost nujne medicinske pomoči na celotnem ozemlju države: skrajšati povprečni čas prihoda ekip nujne medicinske pomoči pod 15 minut, kot je določeno v Pravilniku o službi nujni medicinski pomoči (po poročanju enot nujne medicinske pomoči je le-ta sedaj znaša 16 minut, na ruralnih področjih pa v povprečju celo 21 minut (Kočevje-Ribnica);

–       krepiti deinstitucionalizacijo bivanja z usmeritvijo v domače okolje in hitrejšo socializacijo v domačem okolju;

–       dosegati višjo kakovost storitev in optimizacijo stroškov obravnave pacientov na področju rehabilitacije s ciljem zmanjševanja zdravstvenega absentizma.

Investicija v skupni višini 23 mio EUR vključuje investicijo v infrastrukturni objekt, nabavo opreme za satelitske urgentne centre in investicije v krepitev specialnih znanj.

Vlada RS je v izhodišča tudi zapisala, da bo predlog izhodišč predmet usklajevanja z Evropsko komisijo (v tem okviru tudi dodatnega preverjanja prispevka k zelenemu in digitalnemu prehodu) ter širše javne razprave z deležniki, zato bo v končnem predlogu za pripravo prilagoditev načrta lahko prišlo do odstopanj od izhodišč.

Glede na navedeno Vlado Republike Slovenije sprašujem naslednje:

–       Zakaj se je Vlada RS odločila za delno izločitev ukrepa »Optimizacija dostopnosti zdravstvenega sistema« iz Načrta za okrevanje in odpornost?

–       V kateri izvedbeni fazi je trenutno navedeni ukrep?

–       V katerem delu se bodo predvidene naložbe ustavile?

–       Ali bo Vlada RS zagotovila delno izločena finančna sredstva iz drugih virov?

–       Kdaj bo potekala široka javna razprava z deležniki v zvezi z delno izločitvijo navedenega ukrepa?

–       Kako bo Vlada RS povečala dostopnost nujne medicinske pomoči v Sloveniji?

–       Kako bo Vlada RS krepila deinstitucionalizacijo bivanja z usmeritvijo v domače okolje?

–       Kako bo Vlada RS dosegla višjo kakovost storitev in optimizacijo stroškov obravnave pacientov na področju rehabilitacije s ciljem zmanjševanja zdravstvenega absentizma?

Vir: SDS.si