Mag. Karmen Furman: Kakšne ukrepe pripravlja ministrstvo za prejemnike denarne socialne pomoči?

Poslanka mag. Karmen Furman

V Slovenski demokratski stranki (SDS) so doslej že večkrat opozarjali na povsem zgrešeno socialno politiko preteklih vlad. Danes zato ta temelji na dolgotrajni odvisnosti ljudi od socialne pomoči, delo pa je povsem razvrednoteno.

Pred letom dni so v poslanski skupini SDS vložili tudi spremembo zakonodaje, na podlagi katere bi se zdrave prejemnike socialne pomoči vključilo v aktivno politiko zaposlovanja. Nekdanja vladajoča koalicija pod vodstvom Marjana Šarca (LMŠ, SD, Levica in SAB) je predlog SDS zavrnila.

Zdaj pa je poslanka mag. Karmen Furman na ministra za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Janeza Ciglerja Kralja naslovila poslansko vprašanje v zvezi s pripravo sprememb zakonodaje na tem področju.

Celotno poslansko vprašanje objavljamo v nadaljevanju.

Razmerja med plačami, pokojninami in denarno socialno pomočjo so že dalj časa porušena. Posledično je vse manjša razlika med pokojninami in socialnimi pomočmi ter med socialnimi pomočmi in minimalnimi plačami, pri čemer predvsem slednje vodi v t. i. zaposlitveno past in stimulira osebe sposobne za delo, da raje koristijo socialne prejemke ter so hkrati bolj dovzetni za opravljanje dela na črno. Veljaven zakon področje socialnih prejemkov ne ureja sistemsko in še manj učinkovito. Za delo sposoben človek potrebuje delo, s katerim si bo lahko zagotovil dostojno življenje, ne pa da ostaja odvisen od socialne pomoči in posameznih ukrepov vsakokratne vlade. V preteklih tednih je bilo mogoče v javnosti s strani predstavnikov ministrstva večkrat zaznati, da se na tem področju pripravljajo določene spremembe.

V zvezi s tem sprašujem ministra:

  • Kakšne ukrepe pripravlja ministrstvo glede prejemnikov socialne pomoči in kdaj bodo predloženi v sprejem?
  • Ali bo ministrstvo sledilo tudi našemu predlogu izpred leta dni, da se zdrave prejemnike socialne pomoči vključi v politiko zaposlovanja, med drugim v opravljanje javnih del?
  • S katerimi konkretnimi ukrepi se bo stimuliralo, da bodo za delo sposobne osebe sprejele zaposlitev?
  • Na kakšen način se bo ugotavljalo in sankcioniralo zlorabe prijav stalnega prebivališča z namenom koriščenja socialnih in družinskih prejemkov?

Odgovor ministra bomo objavili, ko ga bo ta posredoval poslanki, po poslovniku ima 30 dni časa za to.

M. P.