Mag. Karmen Furman: Koliko tujcev prebiva v Sloveniji in koliko je prejemnikov socialne pomoči?

Mag. Karmen Furman v državnem zboru (vir: arhiv)

Bistriška poslanka mag. Karmen Furman je na vlado naslovila poslansko vprašanje glede dovoljenja za začasno in stalno prebivanje tujcev. Zanima jo tudi, kolikšno je število prejemnikov socialnih pomoči in skupen znesek pomoči tujcem, vse ločeno po letih in upravnih enotah.

Vprašanje v nadaljevanju objavljamo v celoti:

“Na podlagi 110. člena Zakona o tujcih se v Republiki Sloveniji vodijo evidence o dovoljenjih za začasno prebivanje in dovoljenjih za stalno prebivanje tujcev ter število veljavnih dovoljenj za začasno prebivanje tujcev iz razloga združitve družine.

Glede na navedeno prosim za posredovanje naslednjih podatkov:

– Koliko tujcev prebiva v Republiki Sloveniji na podlagi dovoljenja za stalno prebivanje in koliko na podlagi dovoljenja za začasno prebivanje ter koliko oseb na podlagi združitve družine?

Furmanova je zaprosila za podatke na dan 31. 12. 2021 in ločeno po letih za obdobje od  2009 do vključno 2021, po posameznih letih – ločeno po upravnih enotah.”

Poslanka zahteva odgovor še na naslednje:

– Kolikšno je bilo število prejemnikov socialne pomoči in skupen znesek prejetih pomoči tujcem?

– In sicer glede na veljavne podatke: število tujcev s prijavljenim stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji in število oseb na podlagi združitve družine upravičenih do denarne socialne pomoči v posameznih letih ov obdobju od 2009 do 2021.

Tudi tu zahteva podatke ločeno po upravnih enotah ter skupni zneski prejetih pomoči.

Vir: dz-rs.si

Vlada ima zdaj 30 dni časa za posredovanje odgovora.

M. P.