Mag. Karmen Furman, poslanka in kandidatka za poslanko na naslednjih volitvah

Mag. Karmen Furman na včerajšnji predstavitvi v Kulturnem domu v Veli Koreni (Duplek)

Na srečanju članov in simpatizerjev stranke SDS v organizaciji Podravske regijske koordinacije, ki je včeraj potekalo v Zgornji Koreni, v občini Duplek, so se predstavili tudi evidentirani kandidati za poslance in poslanke v državni zbor s tega območja, na volitvah, ki bodo čez nekaj mesecev, v prvi polovici leta 2022.

Evidentirani kandidati so: Karmen Furman, Bernarda Mandres, Aleksander Bručko, Matej Arnuš, Barbara Klajderič, Luka Simonič, Nataša Petek, Dejan Kaloh in Marjan Pojbič.

Iz pregleda je razvidno, da so iz tega območja kandidirani trije kandidati, ki so poslanci v državnem zboru že zdaj. To so mag. Karmen Furman, mag. Dejan Kaloh in Marjan Pojbič.

Poslanka in kandidatka za naslednje volitve mag. Karmen Furman s predsednikom stranke Janezom Janšo

V nadaljevanju predstavljamo kandidatko in poslanko tudi v zdajšnjem sklicu državnega zbora, mag. Karmen Furman. Bila je bila novinka, velja za zelo delovno poslanko in optimistko že po naravi, znana je tudi po tem, da se zelo zavzema za razvoj lokalnega območja, od koder prihaja.

Mag. Furmanova je bila leta 2018 izvoljena v Volilnem okraju Slovenska Bistrica. Prejela je 4651 glasov ali 30 odstotkov vseh v okraju. V tem okraju bo kandidirala ponovno.

Kdo je mag. Karmen Furman?

Mag. Karmen Furman se je rodila 17. aprila 1980 v Mariboru. Osnovno šolo je obiskovala v Poljčanah in jo skupaj z nižjo glasbeno šolo vsa leta uspešno zaključila z odlično oceno. Šolanje je nadaljevala na II. gimnaziji v Mariboru. Po zaključeni maturi se je vpisala na študij prava na Pravni fakulteti v Mariboru, kjer je leta 2005 diplomirala z odliko in pridobila naziv univerzitetna diplomirana pravnica. V letu 2016 je na Pravni fakulteti v Mariboru uspešno zagovarjala magistrsko nalogo in pridobila naziv magistra znanosti delovnega prava in prava socialne varnosti.

Po končanem študiju se je zaposlila v pravni službi Občine Slovenska Bistrica. Delo na področju lokalne samouprave je nadaljevala na Občini Poljčane, kjer je vse od leta 2011 zaposlena na delovnem mestu direktorice občinske uprave. V času zaposlitve je ob delu vseskozi študirala in uspešno opravila številne strokovne izpite ter usposabljanja. Opravljen ima strokovni izpit iz upravnega postopka, državni izpit iz javne uprave, funkcionalna znanja upravnega vodenja in upravljanja kadrovskih virov, pravniški državni oziroma pravosodni izpit. Na podlagi dolgoletnih izkušenj v praksi je izdala svojo prvo strokovno knjigo s področja delovnopravne zakonodaje javnih uslužbencev, v kateri so prikazane pomanjkljivosti obstoječe uslužbenske zakonodaje in predstavljeni predlogi za njihove spremembe ter dopolnitve, ki bodo lahko služile zakonodajalcu kot izhodišče in vodilo pri pripravi nove uslužbenske zakonodaje.

Leta 2017 je bila izvoljena za predsednico novoustanovljenega ženskega občinskega odbora SDS Slovenska Bistrica in namestnico predsednice podravske regijske koordinacije ženskega odbora SDS. Je poročena in mati sina. Ob vseh delovnih aktivnostih prosti čas najraje preživlja v krogu svoje družine in med prijatelji.

Njeno vodilo je: “Od življenja zahtevamo, da ima smisel – toda ima ga le toliko, kolikor smo mu ga sami sposobni dati” (Hermann Hesse).

Mag. Karmen Furman

Pri svojem delu v parlamentu si že vse od izvolitve zelo prizadeva leta 2018 kot poslanka zelo prizadeva, da upraviči zaupanje, ki so ji ga dali njeni volivci. Vesela je, da so se pod sedanjo vlado pomembni državni projekti v njenem lokalnem okolju po več letih vendarle premaknili z mrtve točke bliže k njihovi realizaciji.

Osebno kot svoj največji uspeh pri njenem dosedanjem delu v parlamentu pa z gotovostjo šteje vključitev izgradnje druge etape zahodne obvoznice v Slovenski Bistrici v državne proračunske dokumente. Na pristojnih parlamentarnih odborih, ki jih je za obravnavo te problematike ob podpori SDS sklicala, ji je takrat še kot opozicijski poslanki uspelo poenotiti vse navzoče poslance odbora. Sklep za zagotovitev sredstev je tako bil soglasno sprejet, investicija je stekla.

Nato so dobili zeleno luč še za dva državna projekta iz poslankinih krajev, in sicer izgradnjo kanalizacijskega sistema na Zgornji Polskavi, po več letih pa se je zaključil tudi postopek na Agenciji RS za okolje za pridobitev okoljevarstvenega soglasja za izgradnjo podvoza na Pragerskem. Investicija je prav tako v teku.

Svoje delo v korist lokalne skupnosti želi nadaljevati tudi v prihodnje.

Kandidati Ptujske regijske koordinacije za poslance na prihajajočih volitvah.
Tako je bilo včeraj na srečanju članov in simpatizerjev stranke SDS Ptujske regijske koordinacije.

M. P.