Mag. Karmen Furman: So do pomoči upravičene le tiste osebe z demenco, ki prejemajo pokojnino ali denarno socialno pomoč?

Vir: SDS.si

V primeru, da je oseba z demenco prejemnica pokojnine, lahko prošnjo za pomoč vloži na Zavodu za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, v primeru, da je oseba prejemnica denarne socialne pomoči, pa na Centru za socialno delo. Vprašanje pa je, kako je z obolelimi, ki ne prejemajo pokojnine ali denarne socialne pomoči.

Poslanka mag. Karmen Furman je na ministra za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti naslovila pisno poslansko vprašanje v zvezi z upravičenostjo do pomoči osebam z demenco.

Celotno poslansko vprašanje objavljamo v nadaljevanju.

Po hitrem pregledu dostopnih informacij v zvezi z upravičenostjo do pomoči osebam z demenco sem prišla do informacije, da v primeru, da je oseba z demenco prejemnica pokojnine, lahko prošnjo za pomoč vloži na Zavodu za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, v primeru, da je oseba prejemnica denarne socialne pomoči, pa na Centru za socialno delo.

Name so se obrnili svojci državljanke z demenco, ki ne prejema niti pokojnine niti denarne socialne pomoči, zato ne vedo, kje in na kakšen način lahko zaprosijo za pomoč. Zato me zanima:

1.     Ali drži informacija, da so do pomoči upravičene samo tiste osebe z demenco, ki prejemajo ali pokojnino ali denarno socialno pomoč?

2.     Kaj svetujete v primeru starejše državljanke z demenco, ki ne prejema niti pokojnine niti denarne socialne pomoči?

Vir: SDS.si