Mag. Karmen Furman: “V politiki je potrebno preseči strankarske interese”

“Prav bi bilo, da se v politiki vendarle enkrat presežejo strankarski interesi in da imamo pri pomembnih vprašanjih ter sprejemanju odločitev v mislih predvsem zgodbe ljudi. Vsi poslanci bi morali podpreti tiste predloge, za katere vemo, da bodo prinesli nekaj dobrega za naše državljane, ne glede na to, kdo jih predlaga. In to bi moralo biti edino, kar pri naših odločitvah na koncu šteje,” je pri predstavitvi predlaganih sprememb pokojninske zakonodaje, ki jo je v državno proceduro vložila stranka SDS, dejala poslanka mag. Karmen Furman.

Mag. Karmen Furman iz Slovenske Bistrice je bila na zadnjih državnozborskih volitvah izvoljena v novi sklic Državnega zbora Republike Slovenije. S tem je slovenjebistriški volilni okraj po štirih sušnih letih znova dobil poslanca. Furmanovi je na volitvah uspel odličen rezultat, saj je prejela več kot 4000 glasov oziroma natančno 4651 glasov volilnih upravičencev, kar jo uvršča na 3. mesto med vsemi novoizvoljenimi poslanci po številu prejetih glasov. Z njo smo se pogovarjali o prvih vtisih in aktivnosti v okviru delovanja parlamenta in njegovih delovnih teles.

Lani ste bili na državnozborskih volitvah izvoljeni za poslanko. Iz spremljanje sej državnega zbora lahko opazimo, da ste se v tej vlogi tudi odlično znašli. Aktivno sodelujete v razpravah in postavljate poslanska vprašanja. Kako pa bi sicer ocenili dosedanje delo vlade oziroma vladajoče koalicije?

Ne glede na razne javnomnenjske ankete, ki trenutni vladi kažejo visoko podporo, sama razočarano ugotavljam, da se vlada v teh dobrih petih mesecih delovanja ukvarja predvsem sama s sabo, z nenehnim kadrovanjem, namesto da bi pripravila strukturne reforme, ki so nujno potrebne in bodo prinesle pozitivne učinke na življenja naših državljanov. Vse, kar je ta vlada v tem času uspela narediti je dvig minimalne plače in socialne pomoči. A po začetnem navdušenju so ljudje kar hitro spoznali ravno to, na kar je pri obravnavi teh vprašanj opozarjala naša stranka in seveda tudi sama. Dvig minimalne plače je prinesel višje položnice za plačilo vrtcev, nižji otroški dodatek, upokojencem pa so se povišale oskrbnine v domovih za starejše. Na koncu je s tem sprejetim ukrepov pridobila zgolj država, ki bo  na ta račun od državljanov pobrala več davkov.

V SDS smo poiskali rešitev in predlagali spremembe za dobrobit vseh državljanov, a žal predlagane rešitve niso dobile zadostne podpore. Tudi tiste nujno potrebne ne, s katerimi smo npr. želeli vsaj nekoliko oblažiti resnično stisko in revščino naših upokojencev. In to me zelo žalosti, kajti prav bi bilo, da se v politiki vendarle enkrat presežejo strankarski interesi in da imamo pri tako pomembnih vprašanjih ter sprejemanju odločitev v mislih predvsem zgodbe ljudi.

Menim, da bi vse poslanci morali podpreti tiste predloge, za katere vemo, da bodo prinesli nekaj dobrega za naše državljane, pa ne glede na to, kdo jih predlaga. In to bi moralo biti edino, kar pri naših odločitvah na koncu šteje.

Pred kratkim je bil v državnem zboru sprejet tudi rebalans proračuna za leto 2019. Kakšne spremembe prinaša sprejetje tega dokumenta za prihodnost naših državljanov?

Res je, da smo v preteklem tednu v državnem zboru obravnavali tudi predlog rebalansa proračuna za leto 2019, a vlada je s tem dokumentom  v celoti prezrla opozorilom stroke, tako Fiskalnega sveta kot Evropske komisije, ki opozarjata na neustreznost, predvsem pa razkošnost njegove vsebine. Kljub tem opozorilom je bil rebalans proračuna za leto 2019 s strani koalicijskih poslancev brez večjih zadržkov na koncu potrjen. Koalicija je potrebne glasove za njegovo potrditev dobila tudi s pomočjo poslancev Jelinčičeve SNS. Sama menim, da ta rebalans ne bo prinesel nič dobrega za naše ljudi. Res je, da je država za leto 2019 na široko odprla denarnico, a žal se zvišuje proračunska postavka za integracijo migrantov, protokolarne dogodke vlade, v primerjavi z letom 2015 so za 500 milijonov višji izdatki za transferje v javne zavode, zmanjšujejo pa se sredstva za štipendije in ponovno vladni prihranek na upokojencih, saj vlada ni izpolnila zapisanih koalicijskih zavez. Opozicijski poslanci smo k predloženemu rebalansu predlagali 34 dopolnil, od tega samo v stranki SDS 16 amandmajev, a žal so bili vsi predlogi za prerazporeditev sredstev s strani koalicije zavrnjeni.

Zavrnjen je bil celo amandma, s katerim smo želeli, da država sama poskrbi za dvig plač v domovih za ostarela, ne da slednje prenaša na bremena naših upokojencev ali njihovih svojcev. 

Ste predstavnica vsega ljudstva, pa vendarle, kaj nameravate storiti za volivce, ki so vas izvolili v vašem okraju?

V okviru rebalansa proračuna za leto 2019 sem skrbno proučila načrt razvojnih programov, v katerem so predstavljene investicije, ki jih bo v posameznih občinah v naslednjih letih izvedla država. Pri tem sem bila seveda najbolj pozorna predvsem na investicije, ki nam jih je država že obljubila in bi se morale izvesti v naših krajih. Kot največji projekt bi omenila izgradnjo druge etape zahodne obvoznice Slovenska Bistrica, kjer bi se dela za izgradnjo glede na sklenjen sporazum z vlado morala pričeti že v letošnjem februarju.

Na pristojnem ministrstvu in direkciji sem uspela pridobiti dodatna pojasnila, zakaj se dela v naravi trenutno še ne izvajajo. Zagotovili so, da predmetna investicija z rebalansom državnega proračuna za leto 2019 ni ogrožena.

Zaradi trase plinovoda se bo pričetek izvedbe del sicer prevesil v drugo polovico letošnjega leta ob predpostavki, da bo Občina Slovenska Bistrica z Upravno enoto Slovenska Bistrica uspela doseči izdajo začasnega oziroma delnega gradbenega dovoljenja. Zaradi pridobitve okoljevarstvenega soglasja se je nekoliko upočasnila izgradnja podvoza Pragersko, a se je v preteklem tednu uspel doseči skupen dogovor med investitorjem in predstavniki Agencije za okolje, s čimer se bo lahko nadaljeval postopek za pridobitev potrebne dokumentacije za izdajo gradbenega dovoljenja.

V letošnjem letu so pred nami volitve v Evropski parlament. Glede na dejstvo, da je udeležba na teh volitvah v Sloveniji še posebej nizka, kaj bi sporočili našim državljanom? Zakaj so pomembni tudi glasovi na evropskih volitvah?

Kako pomembna je evropska zakonodaja, kakšen vpliv lahko ima na naša življenja in kako pomembno je, kdo nas zastopa v Evropskem parlamentu, lahko najbolje ponazorim kar s primerom. Nedolgo nazaj je slovenske delavce v Avstriji doletela dvojna obdavčitev, ko je naša soseda Avstrija z izplačevanjem različnih otroških dodatkov poskušala uvesti diskriminatorno obravnavo slovenskih delavcev v Avstriji. Evropska poslanka gospa. Romana Tomc je na Evropsko komisijo naslovila vprašanje o legitimnosti avstrijske namere, s tem pa pri Evropski komisiji sprožila uraden postopek na podlagi katerega je bil Avstriji posredovan uraden opomin in s tem jasen signal komisije, da je tovrstna diskriminacija nedopustna. Takšen primer nam jasno pokaže, kako je lahko evropska politika in sprejeta zakonodaja ovira ali pa pot v lepšo in boljšo prihodnost naših državljanov ozirom vseh prebivalcev Evrope.

Vse je odvisno le od tega, kakšni ljudje nam bodo krojili evropsko politiko in kako bodo zastopali pravice naših državljanov znotraj skupne Evropske unije.

Evropska poslanka Romana Tomc (na levi) in poslanka mag. Karmen Furman.

M. L.