Mag. Karmen Furman: V slovenskih bolnišnicah je prihajalo do velikih preplačil vrednosti javnih naročil

Poslanka mag. Karmen Furman

Na 30. redni seji Državnega zbora so poslanke in poslanci obravnavali poročilu o poteku in ugotovitvah odgovornosti nosilcev javnih funkcij na področju nabav in upravljanja z medicinsko opremo in zdravstvenim materialom ter o razlogih za nedokončano parlamentarno preiskavo.

Poročilo je predstavila predsednica preiskovalne komisije, bistriška poslanka mag. Karmen Furman.

Uvodoma je predstavila delo, ki ga je opravila komisija in poudarila, da preiskovane bolnišnice v obdobju od 1. januarja 2007 do 21. decembra 2018 pri javnem naročanju niso zasledovale načel, ki jih določa zakon o javnem naročanju.

Namesto načela gospodarnosti, učinkovitosti, uspešnosti in drugih načel je “načeloma veljal dogovor med dobavitelji in ustanovami, kdo bo v kateri izmed bolnišnic dobil kakšen posel”.

Poudarila je, da vseh izsledkov komisije zaradi pomanjkanja časa ne bo mogoče predstaviti, saj se trenutni vladi izteka mandat. Spomnila pa je, da je komisija vmesno poročilo že predstavila in na njegovi podlagi predlagala spremembe zakona o javnem naročanju, ki jih je državni zbor podprl.

Komisija je v preiskavi nabav v ortopedski bolnišnici Valdoltra prišla do podobnih ugotovitev kot v preiskavi javnih naročil v bolnišnici Nova Gorica. Tudi v Valdoltri je tako prihajalo do prednosti pri izbiri določenih dobaviteljev ortopedskega medicinskega materiala, je dejala.

Komisija je ugotovila tudi, da so nekatere slovenske bolnišnice popolnoma enak medicinski material naročale po drugačnih cenah. V primeru bolnišnice Valdoltra so tako pri dveh javnih naročilih za skupno obdobje štirih let ugotovili za približno 4,5 milijona evrov preplačil.

Ob koncu se je poslanka in predsednica komisije zahvalila vsem članom komisije. Dejala je: “Vesela sem, da naše delo ni zaznamovalo politično preigravanje, ampak konstruktivno delovanje in sodelovanje vseh članov komisije v luči izboljšanja stanja na področju nabav in opravljanja z medicinsko opremo in zdravstvenim materialom ter s tem transparentne porabe javnih sredstev.”

Poročilo mag. Karmen Furman lahko v celoti preberete na povezavi: Karmen Furman

S. B.