Mag. Karmen Furman: Zakaj RTV ne predvaja sej preiskovalne komisije?

Poslanka mag. Karmen Furman

Bistriška poslanka mag. Karmen Furman je predsednica Preiskovalne komisije o ugotavljanju odgovornosti nosilcev javnih funkcij na programu otroške kardiologije ter področju nabav in upravljanja z medicinsko opremo in zdravstvenim materialom. RTV Slovenija pa na svojem tretjem programu, ki je parlamentarni, že ves čas delo komisije zavzeto ignorira. 

Furmanova je doslej pri pristojnih na RTV Slovenija tudi zaman iskala odgovore, zakaj je temu tako. Zdaj pa se je s posebnim poslanskim vprašanjem obrnila na ministra za kulturo dr. Vsaka Simonitija.

Zapisala je, da je kot predsednica preiskovalne komisije pristojne na RTV Sloveniji že večkrat pozvala, da zagotovijo nemoteno in profesionalno prenašanje sej omenjene komisije.

Izpostavila je, da zaradi napake RTV Slovenija javnost ni bila seznanjena s prvim delom 19. redne seje komisije. Prav tako jih je morala z dopisom pozvati, da uredijo arhiv posnetka 18. seje Preiskovalne komisije, ki je bila 21. januarja 2021, saj posnetka v arhivu ni bilo, čeprav je bil narejen v celoti.

“Ob vsakokratnih sklicih se soočamo z nepravilnostmi, onemogočanjem prenosa sej in manjkajočimi posnetki. Kljub pozivom in prošnjam za konkretne odgovore na naša vprašanja v zvezi s tem, le-teh ne dobimo. Prav tako se kljub našim pozivom seje še zmeraj ne prenašajo nemoteno in profesionalno.

V konkretnem primeru je javnosti onemogočeno da bi bila celovito informirana o parlamentarnem dogajanju in uresničevanjem ustavnih pristojnosti slovenskega parlamenta,” je zapisala mag. Karmen Furman.

Na podlagi tega je ministra zaprosila, da v skladu s svojimi pristojnostmi zagotovi dosledno izvajanje 3. člena Zakona o Radioteleviziji Slovenija, ki v drugem odstavku javni službi nalaga, da zagotavlja neposredni prenos sej Državnega zbora RS in njegovih delovnih teles ter predvajanje posnetkov teh sej, kadar neposredni prenos ni mogoč.

M. P.