Mag. Karmen Furman: “Zakon ne bo prinesel pravih rešitev”

Mag. Karmen Furman: "Zakon ne bo prinesel pravih rešitev, ki bi našim državljanom omogočile dostopnejši zdravstveni sistem in nujno potrebno oskrbo."

Poslanka mag. Karmen Furman (vir: Twitter)

Na včerajšnji izredni seji državnega zbora so poslanke in poslanci obravnavali Predlog zakona o nujnih ukrepih za zagotovitev stabilnosti zdravstvenega sistema, poslanci koalicijskih strank so zakon sprejeli, v SDS pa temu nasprotujejo.

Stališče poslanske skupine SDS je predstavila bistriška poslanka mag. Karmen Furman.

Celotno stališče objavljamo v nadaljevanju.

Z današnjim predlogom interventnega zakona se za zagotovitev dolgoročne stabilnosti zdravstvenega sistema torej uvaja začasne in trajne ukrepe oziroma spremembe obstoječega sistema glede na vse pomanjkljivosti in težave, s katerimi se sooča že dolgo več ne zmore slediti potrebam bolnikov.

Kaj danes v obravnavanem predlogu zakona naj bi prineslo večjo stabilnost zdravstvenega sistema? Glede na predložen zakon očitno predvsem ukrepi glede strukture vodenja javnih zdravstvenih zavodov. Žal pa so pri tem spregledani tisti pereči problemi, ki državljanom omogoča in ne omogoča dostopen zdravstveni sistem. Brez vsebinskih razlogov in argumentov zakon ukinja Novelo Zakona o javnem naročanju in nedavno ustanovljen vladni Urad za centralno cenovno evidence. Naj spomnimo, da smo bili pri naročanju zdravstvenega materiala in medicinske opreme v Sloveniji vrsto let priča raznim aferam, ki so razkrivale preplačila zdravstvenega materiala. Na podlagi ugotovitev preiskovalnih komisij je bila v prejšnjem mandatu, zato sprejeta Novela Zakona o javnem naročanju, ki določa regulacijo cen medicinske opreme s sistemom referenčnih cen v okviru tega pa ustanovljen vladni urad.

Glede na navedeno v Poslanski skupini SDS zato odločno nasprotujemo ukinitvi zakonske novele ZJN in s tem ustanovljenega vladnega urada še preden bi ta v praksi sploh dobro zaživel. V ta namen smo pripravili in vložili predloge amandmajem, ki pa žal na matičnem odboru nista dobila potrebne podpore. V nasprotju z načelom pravne varnosti se kot nejasna in pomanjkljivo odraža nova ureditev sprejemanja splošnega dogovora. Le-ta ostaja bolj ali manj mrtva črka na papirju. Iz vidika pravne varnosti zaupanja v pravo in enakost pred zakonom je vprašljiva predlagana ureditev prenosa pooblastil osebnega zdravnika na druge zdravstvene delavce. Preobremenjenim zdravnikom se sicer ponudi dodatna administrativna pomoč a dejstvo je, da v zdravstvu je potrebno predvsem zmanjšati birokracijo. V SDS smo, zato k predlogu zakona vložili amandma, ki ponovno uvaja ukrep koriščenja odsotnosti z dela, zaradi bolezni brez zdravniškega potrdila. Gre za ukrep, ki se v času veljave prinesel opazno razbremenitev zaposlenih tako je v svojem sporočilu za javnost zapisala Zdravniška zbornica Slovenije. Tudi ta amandma žal na matičnem odboru ni bil sprejet. Nejasna in pomanjkljiva ureditev se kaže tudi pri ukrepu začasnega izvajanja zdravstvenih storitev nad rednim obsegom programa. Predlagana ureditev se namesto na pacienta in vrsto storitve osredotoča na izvajalca zdravstvenih storitev pri katerih obstaja čakalna doba. S takšnim ukrepom bo tako denar namenjen za finančno nagrajevanje tistih, ki imajo trenutno že najdaljše čakalne dobe. V predstavljenih parcialnih rešitvah, ki so na več mestih tudi nedorečene in nejasne se, zato postavlja vprašanje kje je analiza stanja in potreb s konkretnimi številkami in projekcijami, ki so vodile v pripravo predloženega zakona. Šele točni podatki bi lahko bili temelj oziroma izhodišče za pripravo interventnega zakona.

Kdo je danes s predlogom zakona sploh zadovoljen? Stroka oziroma zdravstveni delavci zagotovo ne. Na predlog zakona se odzivajo z številnimi zadržki in pomisleki. Nezadovoljni so spregledani sindikalisti. V Zdravniški zbornici pa opozarjajo, da so bili posamezni predlogi stroke povsem spregledani. Po napovedih Fidesa predlog zakona ne bo prinesel želenih rezultatov, na Zavodu za zdravstveno zavarovanje pa so pričakovali drugačen pristop. Po predlaganem sklepu vlade o prepovedi referendumskega odločanja svojega mnenja o predlogu zakona, tudi če bi želeli, očitno ne bodo smeli podati niti državljani kot plačniki storitev. In kot je bilo razvidno iz včerajšnje razprave ter glasovanja poslancev na matičnem odboru pa o vsebini zakona ni enotna niti koalicija.

A kot najpomembnejše ta zakon ne bo prinesel pravih rešitev, vsaj tistih ne, ki bi našim državljanom omogočile dostopnejši zdravstveni sistem in nujno potrebno oskrbo. V Poslanski skupini Slovenske demokratske stranke zato predloga zakona ne moremo podpreti.

M. P.