Makole: Ena redkih občin, kjer v zadnjih petih letih ni bilo samomora

Manj kot drugje je raka, bolezni in nesreč zaradi alkohola, nižja je umrljivost.

Makole (vir: LAS Haloze)

Občina Makole je ena izmed devetih slovenskih občin, kjer v zadnjih petih letih ni bilo smrti zaradi samomora.

Poleg Makol samomora ni bilo še v občinah Kobilje, Osilnica, Kungota, Cankova, Dobrovnik, Solčava, Trzin in Velika Polana.

To so ugotovitve iz zadnje objavljenega poročila o zdravju v občinah, ki ga je v preteklih dneh objavil Nacionalni inštitut za varovanje zdravja.

Podatki o zdravju prebivalstva kažejo, da so bili delovno aktivni prebivalci v zadnjem letu zaradi bolniške odsotnosti z dela odsotni povprečno 16 dni, kar je nekoliko več od povprečja v državi, ki je 15,3 dni.

Ostali podatki o zdravju pa kažejo, da je delež oseb, ki prejemajo zdravila zaradi povišanega krvnega tlaka in zdravila za sladkorno bolezen, blizu slovenskemu povprečju. Večje od povprečja pa je število prejemnikov zdravil zaradi duševnih motenj.

Srčne kapi med prebivalci, starimi od 35 do74 let, je manj od povprečja v državi. Zaradi te kapi sta v občini letno obravnavana približno 2 od tisoč prebivalcev. Manj od povprečja je tudi možganske kapi.

Za skoraj tretjino manj od povprečja je novih primerov vseh vrst raka. Še boljši kazalnik je pri novih primerih pljučnega raka, kjer je tega bistveno manj od povprečja v državi. Tudi novih primerov raka dojke je v občini precej manj od povprečja.

Nižja je tudi splošna umrljivost. Umrljivost zaradi vseh vrst raka je za četrtino nižja od povprečja v državi. Za skoraj polovico pa je višja umrljivost zaradi bolezni srca in ožilja.

Dejavniki tveganja za zdravje in preventiva nadalje pokažejo, da je telesni fitnes otrok blizu slovenskemu povprečju. Prekomerno prehranjenih je 27,1 odstotka otrok (več kot vsak četrti), v državi je to 24,3 odstotka. Več je tudi prekomerno prehranjenih odraslih oseb, in sicer je v občini prekomerno prehranjenih 62,7 odstotka odraslih (skoraj dve tretjini vseh), v državi je takšnih 58,4 odstotka.

V občini pa je manj bolezni, ki so neposredno pripisljive alkoholu. Manj od povprečja je tudi prometnih nesreč z alkoholiziranimi povzročitelji.

Kako je z alkoholom drugje?

Podatki kažejo zaskrbljujočo rabo alkohola med prebivalci Slovenije, saj se je povečal delež prometnih nesreč z alkoholiziranimi povzročitelji in delež bolezni, ki jih lahko pripišejo alkoholu.

Občine z največ bolnišničnimi obravnavami zaradi bolezni, povezanih z alkoholom, so Trnovska vas, Sveti Andraž v Slovenskih Goricah, Jezersko, Dobje, Podlehnik, Škocjan, Idrija in Kobilje.

Za Občino Makole, ki leži v Dravinjski dolini na zahodnem robu Haloz in se ponaša z bogato naravno ter kulturno dediščino, je značilno, da gre po površini za eno od manjših, glede na nastanek pa najmlajših slovenskih občin.

M. P.