Makole: Občina objavila razpis za štipendije dijakom in študentom

Makole (vir: LAS Haloze)

Občina Makole je objavila javni razpis za štipendije dijakom in študentom, rok za prijavo je 11. oktober 2019. Razpisane so štiri štipendije za dijake in štiri za študente, od tega ena štipendija na podiplomskem študiju. Pri tem se bo moral študent zavezati, da bo izdelal nalogo, ki bo prispevala k razvoju Občine Makole.

Če občina ne bo podelila štipendij iz posamezne kvote, bodo to prenesli v drugo skupino. To pomeni, da bodo v vsakem primeru podelili skupno osem štipendij.

Občina je za štipendije po tem razpisu in za to šolsko leto (2019 – 2020) namenila 13.920 evrov.

Vloge bodo točkovane glede na deficitarnost oziroma suficitarnost poklica in glede na učni uspeh. Povprečna ocena šolskega leta prinese do največ 70 točk in deficitarnost poklica, za katerega se šolajo do največ 30 točk.

Ob enakem številu doseženih točk bo imel prednost pri izbiri kandidat oziroma kandidatka z nižjim dohodkom na družinskega člana.

Pogoji dodelitve štipendije

Na javni razpis se lahko prijavijo dijaki ali dijakinje, ki se redno šolajo na gimnazijah, srednjih strokovnih in poklicnih šolah od vključno drugega letnika dalje ter študentje, ki so redno vpisani na višješolski, visokošolski strokovni ali univerzitetni študij na fakultetah od vključno drugega letnika študija dalje.

Pri tem morajo izpolnjujevati naslednje pogoje:

  • da imajo prijavljeno stalno bivališče v Občini Makole;
  • se redno šolajo;
  • študentje/ke, ki se prijavljajo ob vpisu v drugi letnik niso starejši od 22 let;
  • ne prejemajo druge štipendije;
  • podiplomski študentje, ki se prijavljajo ob vpisu v drugi letnik, niso starejši od 26 let,
  • niso zaposleni.

Na spletni strani občine so objavljena tudi podrobnejša pojasnila, dodan je tudi obrazec Vloga za štipendijo za šolsko leto 2019/2020.

Objava: obcina

M. P.