Makole: Občina zbira vloge o nastali škodi po julijskem neurju s točo

(vir: KGZ Ptuj)
Neurje s točo, ki je 7. julija popoldne zajelo območje občine Makole, je povzročilo velike škode, na posameznih območjih so bile nekatere poljščine povsem uničene. Veliko škode je tudi na vinski trti, gozdnih površinah in nepremičninah.

Tako je v poročilu o posledicah toče v teh občini Makole zapisal Kmetijsko-gozdarski zavod (KGZ) Ptuj.

Površina občine Makole obsega 37,5 kvadratnega metra. Po podatkih iz zbirnih vlog za leto 2019 je prijavljenih 794,57 ha kmetijskih površin. Od tega je okoli 50 odstotkov njiv, 40 odstotkov trajnih travnikov in 10 odstotkov trajnih nasadov. Toča je del kmetijskih površin v občini poškodovala v različni intenziteti.

Največjo škodo je toča povzročila v naseljih: Štatenberg, Dežno, Stari Grad, Jelovec pri Makolah, Makole.

Toča je bila pogojena z vetrovi, prisotni so bili tudi hudi nalivi. V kratkem času oziroma v eni uri je padlo 60 mm/m2 dežja.

Ostala naselja Občine Makole: Stranske Makole, Strug, Stopno, Varoš, Pečke, Mostečno in Ložnica so bila deležna nevihtnega dela, kar je imelo za posledico poplave ob porečju reke Dravinje in potoka Ložnice. Tu večje škode zaradi toče ni bilo. Travinje je poškodovano od neurja in nalivov. Zaradi delnih poplav – počasnega odtekanja vode pa je treba upoštevati kvaliteto in primernost krme, navajajo v KGZ Ptuj.

Po oceni je bilo prizadetih okoli 40 ha poljščin. Stopnja prizadetosti je med 40 do 80 odstotki. Na posameznih področjih so bile najbolj prizadete naslednje poljščine: koruza, žita, vrtnine, buče, krompir in vinska trta.

Trajni nasadi (trta in sadne vrste) na najbolj prizadetih lokacijah so bili od 65 do 85 odstotkov.

Trajnih nasadov, poškodovanih s točo, je okoli 70 ha. Od tega je na 50 ha prizadetost 65- do 85-odstotna, na ostalih 20 ha pa od 35 do 50 odstotkov. Med trajne nasade so zajete tudi sadne vrste manjših pridelovalcev.

Poziv lastnikom k prijavi škode

Občina je zdaj na svoji spletni strani objavila poziv lastnikom nepremičnin na njihovem območju. Obveščajo jih, da so pričeli z zbiranjem vlog za prijavo nastale škode na stvareh zaradi posledic neurij s poplavami, močnim vetrom in točo med 7. in 8. julijem 2019.

Zbiranje vlog poteka na Občini Makole najkasneje do srede, 13. avgusta 2019, medtem ko mora biti celotno ocenjevanje zaključeno do 23. avgusta 2019, podatki pa do tega dne vneseni v spletno aplikacijo Ajda.

Obrazec vloge za prijavo škode dobijo oškodovanci v tajništvu Občine Makole ali pa na uradni spletni strani Občine Makole www.obcina-makole.si.

Škodo na gozdnih cestah ocenjuje Zavod za gozdove Slovenije, na vodotokih Direkcija RS za vode, na kulturni dediščini Zavod za varstvo kulturne dediščine, v gospodarstvu Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo ter na državnih cestah Direkcija RS za infrastrukturo.

Dodatna pojasnila lahko dobite na tel. št. 02 80 29 200 (Mojca Vantur).

Več podatkov je dostopnih na spletni strani: obcina-makole.

Obmocje Makol, prizadeto po toci (vir: KGZ Ptuj)
Obmocje Makol, prizadeto od neurja (vir: KGZ Ptuj)

M. P.