Makole: O čem bodo danes razpravljali občinski svetniki?

V 11-članskem občinskem svetu ima večino stranka SDS.

Makole (vir: LAS Haloze)

Danes ob 18. uri bo v sejni sobi Občine Makole potekala že 2. redna seja občinskega sveta. Prva je bila konstitutivna, bila je že 5. decembra 2018. Na današnji seji bodo svetniki imenovali nove člane odborov in komisij občinskega sveta ter nadzornega odbora.

V nadaljevanju bodo imenovali 5-članski Uredniški odbor in obravnavali osnutek občinskega proračuna za leto 2019.

Župan Franc Majcen predlaga, da odgovorna urednica občinskega glasila ostane Helena Kolar. Za člane odbora pa predlaga Marjeto Klajnšek, Milana Sternada (vsi iz Makol) in Matjaža Kopšeta (iz Žetal). Predlog za preostalega člana pa prepušča občinskemu svetu, da izbere primernega kandidata.

Po predlogu občinskega proračuna bo občina leta 2019 imela 2,01 milijona evrov prihodkov in 2,26 milijona evrov odhodkov. Načrtovana poraba bo za 251.683 evrov višja od načrtovanih prihodkov.

Kaj imajo v Načrtu razvojnih programov za leto 2019?

Za razvojne projekte načrtujejo porabo 727.738 evrov, od tega pričakujejo 20.500 evrov evropskih sredstev, 26.450 evrov od domačih partnerjev, 183.840 evrov iz državnega proračuna, 496.948 evrov pa bodo za te projekte namenili iz občinskega proračuna.

Največji znesek v tem bo namenjen za izobraževanje, in sicer za jedilnico v osnovni šoli načrtujejo porabo 350.000 evrov, za investicijsko vzdrževanje v osnovni šoli pa še 12.000 evrov.

Za program športa načrtujejo porabo v višini 72.138 evrov, od tega največ oziroma 64.538 evrov za rekonstrukcijo športnega igrišča v Makolah.

Za investicijsko vzdrževanje in gradnjo občinskih cest načrtujejo porabo v višini 130.400 evrov, od tega največ za sofinanciranje pločnikov Pečke (85.000 evrov).

Za spodbujanje razvoja turizma in gostinstva načrtujejo porabo 33.500 evrov, največ oziroma 13.500 evrov za sofinaciranje »Makolski lodn«. Pri tem računajo, da bodo 8.500 evrov prejeli iz evropskih sredstev. Za spodbujanje turističnih projektov načrtujejo porabo 10.000 evrov.

Za promocijo občine načrtujejo porabo v višini 15.000 evrov, največ za projekt Versko in posvetno življenje v Dravinjski dolini (12.000 evrov). Za promocijo Haloz pa načrtujejo porabo 3.000 evrov.

Ostali zneski so manjši.

Občinski svet bo danes predvidoma opravil splošno razpravo o predlogu proračuna in ga poslal v 30-dnevno javno razpravo, ki bo trajala do vključno 21. januarja 2019. Vpogled v predlog proračuna je možen v sejni sobi občine in na občinski spletni strani.

V času javne razprave lahko vsi zainteresirani vpogledajo v predlog in posredujejo svoje pripombe. Te morajo biti podane v pisni obliki.

Novo izvoljeni člani 11-članskega občinskega sveta so:

Ime in priimek svetnika                  Predlagatelj

 • mag. Danilo Lončarič, SDS – Slovenska demokratska stranka
 • Zlatka Dvoršak, SDS – Slovenska demokratska stranka
 • Stanko Jančič, SDS – Slovenska demokratska stranka
 • Marjan Dovar, SDS – Slovenska demokratska stranka
 • Diana Železnik, SDS – Slovenska demokratska stranka
 • Andrej Galun, SDS – Slovenska demokratska stranka
 • Andrej Gaberc, SD – Socialni demokrati
 • Štefka Skledar, Sašo Skledar in skupina volivcev
 • Zdravko Krošl, Ladislava Krošl in skupina volivcev
 • Franc Skledar, Lucija Skledar in skupina volivcev
 • Jurij Plaznik, Marjeta Klajnšek in skupina volivcev

V občinskem svetu ima večino stranka SDS, od 11 članov ima 6 svetnikov.

M. P.