Makole: Razpisane štipendije za dijake in študente

Fotografija je simbolična. (vir: pixabay.com)

Občina Makole je objavila javni razpis za štipendije dijakom in študentom v tem študijskem letu (2022/2023). Razpis je odprt do vključno 15. oktobra 2022, občina je v ta namen zagotovila 13.920 evrov.

Razpisane so 4 štipendije za dijake in 4 štipendije za študenta, od tega 1 štipendija za podiplomski študij.

Pri slednjem je pogoj, da se študent zaveže, da bo izdelal nalogo, ki bo prispevala k razvoju Občine Makole.

Prijavitelji morajo izpolnjevati naslednje pogoje:

– imajo prijavljeno stalno bivališče v Občini Makole,
– se redno šolajo,
– študentje/ke, ki se prijavljajo ob vpisu v drugi letnik niso starejši od 22 let,
– ne prejemajo druge štipendije,
– podiplomski študentje, ki se prijavljajo ob vpisu v drugi letnik, niso starejši od 26 let,
– niso zaposleni.

Vloge kandidatov bodo točkovane glede na deficitarnost/suficitarnost poklica in učni uspeh.

Ob enakem številu doseženih točk bo imel prednost pri izbiri kandidat z nižjim dohodkom na družinskega člana.

V tem primeru bo uradna oseba v roku 14 dni od kandidata zahtevala dopolnitev vloge s podatki o dohodkih na družinskega člana.

Višina štipendije iz razpisa ni razvidna.

Več podatkov, vključno z vlogo, je dostopnih na povezavi: makole

S. B.