Makole: V teku javni razpis za štipendije dijakom in študentom

(vir: pixabay.com)
Občina Makole ima objavljen javni razpis dodelitev osem štipendij dijakom oziroma dijakinjam za šolsko leto 2020/2021 in študentom ter študentkam za študijsko leto 2020/2021 v Občini Makole. Rok za prijavo je najkasneje do 16. oktobra 2020.

Razpisane so 4 (štiri) štipendije za dijake in 4 (štiri) štipendije za študente, od tega 1 (ena) štipendija študentu na podiplomskem študiju, če se ta zaveže, da bo izdelal nalogo, ki bo prispevala k razvoju Občine Makole.
Če kvota za posamezno skupino ne bo realizirana, se bo prenesla v drugo skupino. V občinskem proračunu je za štipendije rezerviranih 13.920 evrov.
Vloge kandidatov bodo točkovane glede na deficitarnost/suficitarnost poklica in učni uspeh.
Povprečna ocena šolskega leta prinese do največ 70 točk in deficitarnost poklica, za katerega se šolajo do največ 30 točk (seznam deficitarnih in suficitarnih poklicev je priložen k ocenjevalnemu listu). Ob enakem številu doseženih točk ima prednost pri izbiri kandidat z nižjim dohodkom na družinskega člana. V takem primeru uradna oseba v roku 14 dni od kandidata zahteva dopolnitev vloge s podatki o dohodkih na družinskega člana.
Več o razpisu in obrazci za prijavo je na voljo tukaj
M. P.