Makole: Zbirajo predloge za občinska priznanja

(vir: kraji.eu)

Občina Makole je objavila razpis za podelitev občinskih priznanj v letu 2019. Predloge je občini možno posredovati do vključno 25. oktobra 2019.

Občina bo podelila naslednja občinska priznanja: naziv častni občan občina, plaketa občine in dve priznanji občine.

Naziv častni občan se podeli občanom Občine Makole, drugim državljanom Republike Slovenije, kakor tudi državljanom tujih držav, ki imajo posebne zasluge na področju gospodarstva, znanosti, umetnosti, kulture in športa ter za druge izjemne dosežke, ki so pomembni za razvoj, ugled in uveljavljanje Občine Makole v državi ali na mednarodnem področju.

Plaketa (kovinska plošča z reliefno podobo grba Občine Makole) se podeli zaslužnim posameznikom, podjetjem, zavodom ter organizacijam in društvom, ki dosežejo izredne uspehe na področjih, na katerih delujejo in s tem bistveno pripomorejo k ugledu občine.

Priznanje pa ima pomen osebnega priznanja in pohvale ter se podeljuje posameznikom, družbam, zavodom, skupnostim, društvom in drugim pravnim osebam za izkazano prizadevnost na različnih področjih delovanja.

Pobudniki oziroma predlagatelji za podelitev priznanj so lahko občani, politične stranke, podjetja, društva ter druge organizacije in skupnosti v občini Makole. Kontaktna oseba na občini je Matjaž Kopše.

Priznanja bodo podeljena na osrednji prireditvi ob 11. občinskem prazniku.

Vir: makole

M. P.