Male čistilne naprave: Kako je s tem in do kdaj jih je treba namestiti

V krajih, kjer je vzpostavljena javna kanalizacija, se morajo lastniki stanovanjskih (tudi počitniških) objektov na njo obvezno priključiti, kjer kanalizacije ni, pa morajo namesto greznic urediti male komunalne čistilne naprave.

Po stari uredbi o odvajanju in čiščenju komunalnih voda bi morali morali lastniki greznic na območjih, kjer ni kanalizacije ali ta ni načrtovana, do konca leta 2017 greznice zamenjati za male komunalne čistilne naprave. Konec leta 2015 je bila nato sprejeta nova uredba, ki je roke nekoliko spremenila.

Nova uredba med drugim določa, da je v primerih, ko je bila pretočna greznica zgrajena po predpisih, veljavnih v času gradnje, čas za zamenjavo oziroma nadgradnjo greznice v malo komunalno čistilno napravo najpozneje ob prvi rekonstrukciji objekta.

V primeru, ko odpadna voda iz objekta v okolje odteka brez vsakršnega čiščenja ali pa greznica ni bila narejena po prepisih, je rok za zamenjavo do konca leta 2021.

Uredbe je bila spremenjena, ker se je pokazalo, da večji del uporabnikov obstoječih greznic do konca leta 2017 ne bo imel urejene ustrezne male komunalne čistilne naprave oziroma da tega ne bo naredilo več kot 90 odstotkov lastnikov greznic. Lastniki greznic imajo glede na to zdaj še nekaj časa, da svoje greznice uskladijo z zakonodajo.

Mala komunalna čistina naprava je neke vrste podzemni “zbiralnik”, v katerem se zbirajo različne trdne in tekoče snovi, ki vsakodnevno iztekajo po odtočnih ceveh iz gospodinjstva. Razdeljena je v dva dela. Prvi je usedalni, v katerem se zbirajo trdni delci, vanj pa se prečrpava tudi blato, ki nastaja pri biološki razgradnji. Ta del je treba na tri leta prazniti. Drugi je t. i. reaktorski del, ki vsebuje različne nosilce za mikroorganizme, ki sodelujejo v procesih prečiščenja vode.

Namestitev povprečne male čistilne naprave stane od 3000 do 5000 evrov, brez upoštevanja stroškov izkopa in dela, lastnik pa je o vgradnji dolžan obvestili občinsko komunalno podjetje.

Posamezne občine finančno pomagajo pri namestitvi čistilnih naprav, za kar objavljajo tudi razpise. Zato se je za subvencije najboljše pozanimati kar na občinah.

M. P.