Manj izjem za vstop v državo brez karantene ali negativnega testa, test ne sme biti starejši od 24 ur

(vir: policija.si)

Po novem odloku, ki velja od včeraj, so pogoji za vstop v Slovenijo, to so prehodi državne meje, zaostreni. Čas veljavnosti negativnega testa je skrajšan na 24 ur, priznavajo se le testi PCR, opravljeni v državah članicah EU oziroma schengenskega območja. Ukinja se zeleni in oranžni epidemiološki seznam držav, tako da ostaja le še rdeči seznam držav.

Manj izjem za vstop brez karantene ali negativnega testa

Vstop v Slovenijo iz države na rdečem seznamu brez napotitve v karanteno na domu ali brez predložitve negativnega izvida testa na prisotnost virusa SARS-CoV-2 se dovoli le za sedem izjem, in sicer:

  • čezmejnemu dnevnemu delovnemu migrantu, ki ima delovno razmerje v eni od držav članic Evropske unije ali drugi državi schengenskega območja, za kar ima dokazilo oziroma s podpisano izjavo utemelji razlog za prehajanje meje kot dnevni delovni migrant in se vrača v 14 urah po prehodu meje;
  • osebi, ki je napotena na ali z opravljanja nalog v sektorju mednarodnega prevoza in to ob prehodu meje izkazuje s “Spričevalom za delavce v sektorju mednarodnega prevoza”  ali z drugo ustrezno listino, iz katere je mogoče razbrati, da jo je napotil delodajalec;
  • osebi, ki izvaja prevoz blaga ali oseb v Republiko Slovenijo ali iz Republike Slovenije v gospodarskem prometu ter za tovorni in potniški promet v tranzitu in zapusti Republiko Slovenijo v 8 urah po prehodu meje;
  • osebi, ki potuje v tranzitu čez Republiko Slovenijo in zapusti Republiko Slovenijo najkasneje v 6 urah po vstopu;
  • predstavniku tujega varnostnega organa (policije ali pravosodja), ki izvršuje uradno nalogo in zapusti Republiko Slovenijo takoj, ko je po izvršitvi naloge to mogoče;
  • osebi, ki je bila prepeljana v Republiko Slovenijo z reševalnim ali sanitetnim vozilom, in spremljevalnemu zdravstvenemu osebju v tem vozilu;
  • osebi z diplomatskim potnim listom.

Ne veljajo pa več naslednje izjeme: zaradi vključenosti v vzgojo in izobraževanje, zaradi nujnih poslovnih razlogov, zaradi načrtovanega nujnega zdravstvenega pregleda ali posega, za dvolastnika ali najemnika zemljišča v obmejnem območju ali na obeh straneh državne meje, zaradi vzdrževanja stikov z ožjimi družinskimi člani, zaradi dostopa do prodajaln ali storitev v sosednji državi. V vseh teh primerih je torej treba imeti negativen test, sicer bo oseba napotena v karanteno.

Kot izjema za vstop brez karantene ostaja predložitev negativnega izvida testa, ki ni starejši od 24 ur in je opravljen v državah članicah EU oziroma schengenskega območja. Upoštevajo se le testi, opravljeni po metodi PCR.

Razlog za sprejem dodatnih ukrepov pri prehodu meje je v preprečevanju širjenja novega koronavirusa.

Vse o prehajanju meje je dostopno tukaj

M. P.