Marijan Pojbič: “Prišel je trenutek, ko bom za občanke in občane Občine Šentilj lahko največ naredil kot župan.”

Poslanec Marijan Pojbič

Vodilo Marijana Pojbiča je: Sem človek, ki mi izjemno veliko pomenijo pravičnost, poštenje, delavnost, odgovornost in vera v tisto, kar delam.

Marijana Pojbiča poznamo kot dolgoletnega poslanca. Preden je nastopil svojo poslansko funkcijo, je bil samostojni podjetnik in komercialist – vodja skupine na terenu. Ob vsem tem se je aktivno ukvarjal tudi s politiko, bil dva mandata izvoljen v občinski svet, bil član Izvršilnega odbora Slovenske demokratske stranke Šentilj in predsednik koordinacije Podravske regije. Leta 1984 si je začel ustvarjati družino. Poročil se je z ženo Darinko in rodila se jima je hčerka Klavdija. Počasi sta si zgradila hišo, ki mu je danes v velik ponos. Poleg zanimanja za politiko ima še veliko drugih konjičkov. Po srcu je športnik in zelo družabna oseba.

Marijan Pojbič je zdaj napovedal kandidaturo za župana Občine Šentilj. Pravi, da je prišel trenutek, ko bo za občane in občanke te občine lahko največ naredil kot župan. Kaj ga je vodilo k takšni odločitvi, preberite v nadaljevanju.

Napovedali ste kandidaturo za župana Občine Šentilj. Glede na to, da ste zelo uspešen poslanec, bo to preobrat. Kako to, da ste se odločili za to?

Vesel sem, če menite, da sem delo poslanca opravljal uspešno. Pri tem so me vedno vodile potrebe ljudi, posebej t. i. malega človeka, ki ga leve vlade običajno spregledajo. V vseh teh letih se je name obrnilo mnogo ljudi, s pobudami, predlogi, tudi čisto konkretnimi prošnjami. Vsem so bila moja vrata odprta in nikoli ni ostalo zgolj pri besedah. V zadnjem času pa se ljudje name vse bolj obračajo s konkretnimi lokalnimi predlogi in prošnjami, na katere pa kot poslanec na nacionalnem nivoju ne morem učinkovito odgovoriti. Za to je potrebno spodobno in motivirano občinsko vodstvo. Lokalna skupnost mi je dolga leta zaupala, da sem jih predstavljal kot poslanec, zato do nje čutim svoj dolg. Prišel je trenutek, ko bom za občanke in občane Občine Šentilj lahko največ naredil kot župan. Te naloge se bom lotil z vso odgovornostjo. Ne jemljem je kot izziv ali karierni preskok, jemljem jo kot poslanstvo in dolžnost, da povrnem skupnosti.

Kako ocenjujete razvoj Občine Šentilj, čemu je bilo doslej namenjene premalo pozornosti?

Občina Šentilj se je od svojega nastanka uspešno razvijala. Ima izjemno geostrateško lego med štajersko prestolnico in sosednjo Avstrijo. Ima čudovite pokrajinske značilnosti ter, kar je najpomembnejše, delovne in sposobne ljudi. Prav ustvarjanju priložnosti za občane pa je bilo v zadnjem mandatu posvečene premalo pozornosti. Naša občina mora postati prijazna ljudem. Občani morajo dobiti občutek, da živijo v okolju, v katerem si želijo živeti, in možnost, da sooblikujejo našo skupno prihodnost. To je moja zaveza njim.

Kaj želite spremeniti v občini?

Pod mojim vodstvom bo naša občina prijazna družinam, razvojno naravnana, turistično zanimiva, pravična za vse, odgovorna do okolja, nagrajevala bo podjetnost, podpirala kmetijstvo, spodbujala mlade in pomagala starejšim ter razvijala šport in kulturo. Občinska uprava bo motivirana in dostopna občanom. Evropska sredstva bodo ključ do hitrega razvoja, medobčinsko sodelovanje z občinama Pesnica in Kungota pa temelj družbenega razvoja.

Če sem nekoliko bolj konkreten, v krajevni skupnosti Šentilj je potrebno zgraditi veliko športno dvorano, industrijsko cono, v skladu z zmožnostmi tudi dom za starejše občane. Eden od načrtov je tudi ukinitev modrih con. V Ceršak bomo pripeljali trgovino za osnovno oskrbo, vrnili pogodbeno pošto ter oživili središče, kjer bodo imela ustrezne prostore tudi vsa društva. V Selnici ob Muri bomo izgradili obljubljeno športno igrišče malega nogometa in košarke z odbojkarskim igriščem na mivki, otroškimi igrali in brunarico z vsemi komunalnimi priključki. Kolesarsko cesto bomo priključili na obstoječo, ki vodi do broda v Sladkem Vrhu. Prav tako bom uresničil dolgoletne želje Selničarjev po pridobitvi statusa Krajevne skupnosti Selnica ob Muri. V Sladkem Vrhu bom poskrbel za vrnitev bazenov ter ureditev rekreativno turističnega centra in prostora za kampiranje. Nujna je tudi širitev vrtca. V krajevni skupnosti Zgornja Velka je nujno potrebno urediti mnogo katero cesto in pripadajočo infrastrukturo.

Družba se razvija s svetlobno hitrostjo, zato je odrezanost premnogih gospodinjstev od interneta in mobilnega signala v teh časih nedopustna. Z izgradnjo optičnega omrežja si bom prizadeval za to, da bo imelo vsako gospodinjstvo v občini širokopasovni dostop do interneta. Nikoli pa ne bom pozabil na socialno noto. Za vsakega novorojenega otroka s stalnim prebivališčem v občini Šentilj bo občina namenila 500 evrov sredstev za lažji začetek. Na drugi strani pa bo zagotavljala plačilo posmrtnin socialno ogroženim občanom. Tudi v prihodnje obljubljam pomoč društvom pri njihovem delovanju, še posebej gasilskim, ribiškim, lovskim, športnim, humanitarnim, kulturnim, oziroma vsem, ki pripomorejo k boljšemu in kvalitetnejšemu delovanju občine in družbe kot celote.

A. L.