Marijan Pojbič: Program za visoko razvitost Občine Šentilj

Marijan Pojbič kandidira za župana Občine Šentilj. Preverili smo njegov program vodenja občine za naslednji mandat, za čas od 2018 do 2022. Ta je resnično obsežen, kot takšen bo pomenil nedvomen premik v razvoju občine.

Pojbič uvodoma navaja, da je njegova vizija omogočiti visoko razvitost družbe v občini na vseh nivojih. Strategija je razvoj javne gospodarske infrastrukture, podjetništva in obrti, kmetijstva, turizma, športno rekreacijskih dejavnosti, kulture, socialne varnosti in zdravstvene oskrbe z upoštevanjem modernih evropskih smernic, ki zagotavljajo zdravo, pravično in zadovoljno družbo ter njeno okolje.

To bo izboljšalo kakovost življenja in povečalo zadovoljstvo vseh prebivalcev v šentiljski občini. Poskrbel bo tudi za kvalitetno izvajanje gasilske službe v vseh štirih gasilskih društvih: PGD Velka, PGD Paloma Sladki Vrh, PGD Ceršak in PGD Šentilj.

Kaj pa konkretni cilji?

Na celotnem območju Občine Šentilj so cilji naslednji:
•    Ureditev prometne infrastrukture (cest, kolesarskih poti, pešpoti, parkirišč),
•    ureditev komunalne infrastrukture (kanalizacije, čistilnih naprav, vodovoda),
•    izgradnja optičnega omrežja, ki bo doseglo vsa gospodinjstva,
•    zasnova za kongresni turizem (prenočišča, dvorana),
•    ustanovitev zavoda za turizem, šport, kulturo in mladino,
•    ustanovitev KS Selnica ob Muri,
•    zagotovitev kvalitetne zdravstvene oskrbe občanom v Občini Šentilj,
•    500 evrov za vsakega novorojenega otroka s stalnim prebivališčem v Občini Šentilj,
•    subvencija malic in kosil za učence v OŠ Sladki Vrh in OŠ Rudolfa Maistra Šentilj,
•    zagotavljanje kvalitetnega in odgovornega izvajanja zimske službe (prednost domačim izvajalcem),
•    občinske štipendije zaslužnim dijakom in študentom,
•    spodbujanje in sofinanciranje posameznih perspektivnih športnikov.

Po posameznih krajevnih skupnostih pa so načrti naslednji:

Krajevna skupnost Velka 
•    Ureditev prometne infrastrukture (cest, pešpoti, kolesarskih poti),
•    ureditev komunalne infrastrukture (čistilnih naprav, vodovoda),
•    ureditev igrišča pri OŠ Sladki Vrh – Podružnica Velka.

Krajevna skupnost Sladki Vrh
•    Turistično rekreativni center,
•    avtokamp,
•    izgradnja in vrnitev bazenov,
•    postavitev bencinske črpalke,
•    širitev otroškega vrtca.

Krajevna skupnost Ceršak
•    Vrnitev trgovine,
•    ponovno obratovanje pogodbene pošte,
•    ureditev trga v Ceršaku,
•    rešitev vprašanja gasilskega doma,
•    ureditev večnamenskega prostora in kluba za mlade,
•    izgradnja igrišča v Selnici ob Muri,
•    ureditev kolesarske poti Selnica ob Muri – Sladki Vrh,
•    izgradnja kanalizacijskega omrežja čez Kozjak pri Ceršaku,
•    pomoč pri razreševanju aktualne problematike, vezane na kompostarno v Ceršaku.

Krajevna skupnost Šentilj 
•    Ukinitev modre cone,
•    obrtno podjetniška cona,
•    podpora izgradnji novega trgovskega centra,
•    športna dvorana,
•    dom za starejše občane,
•    pomoč pri ureditvi parkirišč za dnevne delovne migracije v Avstrijo.

M. P.