Mednarodni dan žensk in deklet v znanosti

Mednarodni dan žensk in deklet v znanosti, ki ga zaznamujemo danes, je namenjen priznavanju njihove pomembne vloge v znanstveni skupnosti ter spodbujanju njihovega sodelovanja na znanstvenem področju.

Na Ministrstvu za digitalno preobrazbo ob mednarodnem dnevu žensk in deklet v znanosti letos poudarjamo nujnost zagotavljanja enakih možnostih in odprave ovir na podlagi spola na področju naravoslovja, tehnologije, inženirstva in matematike (angleško STEM – Science, Technology, Engineering, and Mathematics). Na ravni Evropske unije se delež žensk v znanosti in tehnoloških poklicih po podatkih Evropskega statističnega urada (v angleščini) vztrajno povečuje, vendar pa je delež na področju STEM še vedno nizek, kljub dobrim zaposlitvenim možnostim in visoko produktivnim delovnim mestom.

Evropski inštitut za enakost spolov v svoji raziskavi (v angleščini) poudarja, da bi lahko zmanjšanje razlik med spoloma na področju STEM  zmanjšalo vrzel v znanju, povečalo zaposlenost in produktivnost,  kar bi spodbudilo tudi gospodarsko rast in imelo pozitiven učinek na rast bruto domačega proizvoda na ravni Evropske unije. Po podatkih Evropskega inštituta za enakost spolov bi odpravljanje razlik med spoloma na področju STEM prispevalo k povečanju BDP na prebivalca v Evropski uniji za od 2,2 do 3,0 odstotne točke do leta 2050.

Ministrica za digitalno preobrazbo dr. Emilija Stojmenova Duh | Avtor Atena Bošnjak

Na majhen delež žensk v STEM poklicih še vedno vplivajo stereotipi in družbena pričakovanja. Velika težava je tudi pomanjkanje zastopanosti žensk na vodilnih položajih, zaradi česar ženske in dekleta težko najdejo vzornice in vzornike ali mentorice in mentorje, ki bi jih lahko usmerjali in podpirali na študijski in poklicni poti. Te ovire je mogoče premagati z zavzetimi prizadevanji za oblikovanje bolj vključujoče znanstvene skupnosti, vključno s politikami, ki odpravljajo predsodke glede spola, podpirajo usklajevanje poklicnega in zasebnega življenja ter ženskam in dekletom zagotavljajo enake možnosti za uspeh na področju STEM. Znanstvenice same ne morejo spremeniti neenakopravnosti na področju STEM poklicev, zato pri tem potrebujejo aktivno podporo celotne družbe.

Eden od ciljev našega ministrstva je povečanje strokovnjakov na področju informacijsko-komunikacijskih tehnologij s trenutnih 4,8 odstotka (podatek iz DESI indeksa) na 10 odstotkov do leta 2030. To želimo doseči tudi z večjim vključevanjem žensk v poklice s področja informacijsko-komunikacijskih tehnologij.

Ministrica za digitalno preobrazbo dr. Emilija Stojmenova Duh ob mednarodnem dnevu ženskam v znanosti in dekletom, ki se odločajo za študij na področju STEM, sporoča, naj sledijo svojim sanjam: »Področje znanosti potrebuje širok spekter različnih ljudi, ki prispevajo k njenemu dinamičnemu razvoju, pri tem pa so vaše izkušnje, znanja in ideje bistvene za inovacije in napredek tako na družbenem kot gospodarskem področju. Zato se ne bojte orati ledine in rušiti ovir tudi za tiste, ki prihajajo za vami. Vaša dejanja in dosežki na znanstvene področju bodo namreč navdihnile naslednjo generacijo žensk in deklet, da se odločijo za kariero v znanosti.«

Danes smo mednarodni dan žensk in deklet v znanosti zaznamovali na Fakulteti za elektrotehniko, računalništvo in informatiko Univerze v Mariboru. Dogodka so se udeležili ministrica dr. Emilija Stojmenova Duh in državna sekretarka dr. Aida Kamišalić Latifić ter državni sekretar na Ministrstvu za kulturo, Matevž Čelik Vidmar, in državna sekretarka na Ministrstvu za zdravje, Azra Herceg. Na dogodku je bila predstavljena maketa Elektroenergetskega sistema Slovenije, ki jo imajo na mariborski Fakulteti za elektrotehniko, računalništvo in informatiko. Poleg tega so potekala tudi predavanja in delavnice za otroke s področij STE(A)M (Science, Technologiy, Engineering, Art, Mathematics oziroma Naravoslovje, tehnika in tehnologija, umetnost ter matematika).

Ministrica dr. Stojmenova Duh je v govoru na dogodku povedala: »Veseli me, da smo prav danes na mednarodni dan žensk in deklet v znanosti na fakulteti, kjer sva obe z državno sekretarko dr. Aido Kamišalić Latifić končali študij. V Sloveniji imamo 10 odstotkov znanstvenic in smo tako na lestvici držav Evropske unije sicer zelo visoko, vendar je ta odstotek glede na ves potencial, ki ga imamo ženske v znanosti in nasploh v inženirstvu, precej nizek. In skrajni čas je, da ga skupaj z dekleti, ki prihajajo za nami, zvišamo.«

Ob tem pa napovedujemo, da bomo mednarodni dan žensk in deklet v znanosti na Ministrstvu za digitalno preobrazbo obeležili tudi s srečanjem »Pogovor s STEM strokovnjakinjami«, kjer bomo spoznali slovenske inženirke, ki bodo delile svojo izkušnjo študija in kariere. Dogodek bo potekal v četrtek, 16. februarja 2023, ob 15. uri prek spletnega prenosa v živo.

Vir: gov.si