Mesečni temeljni dohodek danes prejelo 4753 državljanov

(vir: Furs, FB)

Finančna uprava RS je danes izvedla nakazilo mesečnega temeljnega dohodka tistim samozaposlenim, kmetom, družbenikom in verskim uslužbencem, ki iz tega statusa za posamezen mesec niso vključeni v zavarovanje za celotni mesec ali za polni zavarovalni čas.

Za katere upravičence gre?

Gre na primer za zavezance, ki so zavarovani kot samozaposleni za npr. 20 ur, do polnega zavarovalnega časa pa so zavarovani iz naslova koriščenja starševskega varstva ali iz delovnega razmerja. Ali pa za zavezance, ki so zavarovani kot samozaposleni npr. za 10 ur, do polnega zavarovalnega časa pa kot upokojenci. Primerov je seveda še več.

Ti upravičenci so danes mesečni temeljni dohodek za meseca marec in april 2020 prejeli v sorazmernem delu mesečnega zneska glede na delež vključitve v zavarovanje za posamezni mesec oziroma do polnega zavarovalnega časa.

Finančna uprava RS je danes izvedla nakazilo 4753 upravičencem, v skupnem znesku 2.227.985,10 eur (povprečno po 468,75 evra).

Naslednja tranša za izplačilo mesečnega temeljnega dohodka bo 10. 6. 2020.

Seznam prejemnikov mesečnega temeljnega dohodka je objavljen na spletni strani Finančne uprave RS.

M. P.