Miklavž na Dravskem polju: Dograditev osnovne šole

(vir: Župan mag. Egon Repnik, FB)

V Miklavžu na Dravskem polju hitijo z dograditvijo tamkajšnje osnovne šole. Šola bo pridobila 3 nove učilnice, povečano jedilnico, ureditev odvajanja meteornih voda in povsem nov sistem požarne varnosti, vključno z novo evakuacijsko potjo.

Miklavški župan mag. Egon Repnik je objavil, da obnova zasleduje cilja najboljših in najbolj varnih pogojev za delo učencev in učiteljev.

Gre za izjemno zahtevno investicijo (v gradbenem smislu) v vrednosti okoli 825.000 evrov. Župan je zagotovil, da bo šola dokončana in predana v uporabo do začetka prihodnjega šolskega leta.

S. B.