Miklavž na Dravskem polju: Kazniva dejanja v porastu

Miklavž na Dravskem polju, staro mestno jedro (vir: kraji.eu)

Iz poročila Policije za Občino Miklavž na Dravskem polju za leto 2018 je razvidno, da je bilo lani na območju občine storjenih 80 kaznivih dejanj, kar je 48 odstotkov več kot leta 2017. Delež vseh preiskanih dejanj je bila le 40-odstotna (v letu 2017 je bila preiskanost 40,7-odstotna). Za 40,9 odstotka pa se je povečalo tudi število dejanj glede na predpise, ki urejajo javni red in mir ter splošno varnost ljudi in premoženja. Teh dejanj je bilo lani 62.

Prometnih nesreč za dobro tretjino manj kot leta 2017

Obravnavali so 25 prometnih nesreč, kar je bilo 37,5 odstotka manj kot leto pred tem. Pri tem ni nobena oseba izgubila življenja, nobena ni bila niti hudo telesno poškodovana, 9 oseb je bilo lažje poškodovanih, v 16 nesrečah je nastala materialna škoda.

Nezakonite migracije prisotne predvsem v okolici občine

Na področju izvajanja predpisov o tujcih in nadzora državne meje so policisti ugotovili 1 kršitev zakona o tujcih. Pri tem navajajo, da to ne pomeni, da ta problematika na območju občine ni prisotna. Ugotavljajo pa, da je nedovoljena migracija tujcev (nezakoniti prehodi) prisotna predvsem v bližnji okolici občine Miklavž na Dravskem polju. Kršitve zakona o tujcih pa zaznavajo tudi pri zaposlovanju tujcev oziroma prijavi njihovega bivanja v Sloveniji.

Kazniva dejanja zoper premoženje v porastu

Policisti so obravnavali 54 kaznivih dejanj (kar 19 več kot leto pred tem), od tega je bilo 17 tatvin, 18 velikih tatvin, 4 kazniva dejanja zatajitve, 8 goljufije, 2 dejanji poškodovanja tuje stvari, 1 poneverba in neupravičena uporaba tujega premoženja, 2 dejanji oderuštva, 1 odvzem motornega vozila in 1 izneverjanje.

Policisti so ob zaznavi teh pojavov poostrili nadzor predvsem v strnjenih delih naselij in v okolici osnovne šole v Miklavžu in Dobrovcih, športnih objektih, gostinskih lokalih in gradbiščih novogradenj v občini.

Med velikimi tatvinami gre za 38,5-odstotno povečanje kaznivih dejanj, v glavnem gre za vlome v stanovanjske hiše in poslovne objekte.

Število vlomov v te objekte se je lani občutno povečalo. Nadalje policija med tatvinami in goljufijami izpostavlja povečanje teh na bencinskem servisu MOL v Miklavžu, kjer gre za tatvine oz. goljufije pri točenju goriva, ko vozniki odpeljejo, ne da bi poravnali račun oziroma dajo svoje osebne podatke na servisu, ker nimajo pri sebi denarja, zatem pa se ne vrnejo, da bi poravnali dolg.

Na gospodarskem področju so obravnavali 7 kaznivih dejanj, od tega 3 kazniva dejanja poslovne goljufije, 3 dejanja ponarejanja denarja in 1 ponareditev oziroma uničenje poslovnih listin.

Na območju občine so lani obravnavali tudi 387 prekrškov v cestnem prometu, kar je 61,7 odstotka manj kot leto pred tem. Pri kršitvah izstopajo predvsem prekoračitve hitrosti.

Razprava na občinskem svetu

Poročilo policije so na zadnji seji obravnavali tudi člani Občinskega sveta Občine Miklavž na Dravskem polju. Pri tem se je razvila obsežna razprava, v kateri so svetniki razpravljali predvsem o porastu kaznivih dejanj na območju občine v preteklem letu, vzrokih, ki k temu prispevajo in aktivnostih, ki jih v teh primerih izvaja policija.

Člani občinskega sveta so pozvali policijo, naj izvaja več nadzorov na območju občine, še posebej na tistih območjih, kjer je zabeleženih največ kaznivih dejanj. Delo policije pa so sicer pohvalili in dejali, da policisti v okviru svojih možnosti izvajajo maksimalno vse ukrepe, s katerimi prispevajo k preprečevanju kaznivih in drugih dejanj.

Policijsko postajo Maribor II, ki pokriva Občino Miklavž na Dravskem polju, kjer je okoli 6700 prebivalcev, vodi komandirka Tanja Žiberna Flakus.

M. P.