Miklavž na Dravskem polju: Nova članica občinskega sveta Horvat Tuškova

Miklavž na Dravskem polju (vir: arhiv občine)

Člani Občinskega sveta Občine Miklavž na Dravskem polju so se včeraj sešli na 1. izredni seji, kjer so potrdili mandat nadomestni članici, nato pa imenovali še predsednike in člane odborov ter komisij občinskega sveta. Imenovali so tudi člane občinskega nadzornega odbora.

Nova članica občinskega sveta iz LM – Liste za skupno občino Miklavž na d. p. je mag. Sonja Horvat Tušek iz Dobrovc. Nadomestila je mag. Egona Repnika, ki je bil izvoljen za župana.

Člani odborov in komisij občinskega sveta so:

I. Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja:

 1. Mag. Boris Potrč, predsednik
 2. Dušan Janžek, namestnik predsednika
 3. Majda Dobaj, članica
 4. Boštjan Hočevar, član
 5. Stanislav Petek, član

II. Odbor za šolstvo, kulturo in šport:

 1. Irena Kos, predsednica
 2. Damir Pekič, namestnik predsednice
 3. Stanislav Petek, član
 4. Ernest Centrih, član
 5. Mag. Žiga Voršič, član

III. Odbor za socialo in zdravstvo:

 1. Majda Dobaj, predsednica
 2. Silvo German, namestnik predsednice
 3. Tomo Glavica, član
 4. Sonja Peterin, članica
 5. Marija Čuš, članica

IV. Odbor za finance in gospodarstvo:

 1. Damir Pekič, predsednik
 2. Verica Mom, namestnica predsednika
 3. Mag. Sonja Horvat Tušek, članica
 4. Simona Marko, članica
 5. Damijan Simič, član

V. Odbor za kmetijstvo:

 1. Verica Mom, predsednica
 2. Mag. Sonja Horvat Tušek, namestnica predsednice
 3. Feliks Čuček, član
 4. Iztok Štiglic, član
 5. Janez Kac, član

VI. Odbor za komunalo:

 1. Dušan Janžek, predsednik
 2. Boštjan Hočevar, namestnik predsednika
 3. Mag. Boris Potrč, član
 4. Drago Repnik, član
 5. Darko Smiljan, član

VII. Odbor za mladino:

 1. Ksenija Rodeš, predsednica
 2. Vlado Maksimović, namestnik predsednice
 3. Leonida Gavez Šerbinek, članica
 4. Zdenko Čuš, član
 5. Benjamin Marko, član

VIII. Odbor za poslovne prostore:

 1. Feliks Čuček, predsednik
 2. Tomo Glavica, namestnik predsednika
 3. Irena Kos, članica
 4. Edvard Auguštiner, član
 5. Daniela Podgornik Pekič, članica

IX. Statutarno pravna komisija:

 1. Leonida Gavez Šerbinek, predsednica
 2. Silvo German, namestnik predsednice
 3. Vlado Maksimović, član
 4. Bojan Janžek, član
 5. Peter Rodeš, član

Člani Nadzornega odbora Občine Miklavž na Dravskem polju so:

 1. Boštjan Repnik
 2. Sandi Staklenac
 3. Gregor Taks
 4. Otilija Petek
 5. Vladimir Belšak

V 16-članskem občinskem svetu imajo stranke in liste naslednje število svetnikov: LM – Lista za skupno občino Miklavž na d. p. (6), DZN – Dialog za napredek (3), SD – Socialni demokrati (3), SDS – Slovenska demokratska stranka (2), NSI – Nova Slovenija –  krščanski demokrati (1) in DeSUS – Demokratična stranka upokojencev (1).

Z imenovanjem vseh članov odborov in komisij je občinski svet zdaj dokončno formiran in lahko nadaljujejo z delom.

Vir: Občina Miklavž na Dravskem polju

M. P.