Miklavž na Dravskem polju: Občinske subvencije do 1000 evrov

Miklavž na Dravskem polju (vir: arhiv občine)

Občina Miklavž na Dravskem polju je objavila javni razpis za subvencioniranje izgradnje in nakupa črpališč odpadnih voda ali preureditve hišnega priključka, izvedbe dela hišnega priključka ter izgradnje in nakupa male čistilne naprave na območju občine v letu 2019.

Razpis je odprt do vključno 15. decembra 2019, subvencija bo znašala do 1000 evrov.

Občina bo subvencionirala izgradnjo in nakup (dobavo in vgradnjo) črpališča odpadnih voda iz objekta ali preureditve hišnega priključka v izogib prečrpavanja, kadar odpadne vode v kanalizacijo ne morejo odtekati s pomočjo gravitacije, ker se stekajo nižje od javne kanalizacije, zaradi česar jih je treba prečrpavati.

Subvencionirali bodo tudi izvedbo dela hišnega priključka na kanalizacijo, kamor se priključujejo objekti, ki ne mejijo neposredno na javno površino, v kateri je zgrajena javna kanalizacija in je zato potrebna izvedba dela hišnega priključka prek zemljišča v tuji lasti.

Če se stavbe nahajajo izven ureditvenega območja naselja, pa bo občina subvencionirala tudi izgradnjo in nakup male čistilne naprave.

Občina bo povrnila tudi stroške popravila ali nakupa nove črpalke, če se ta pokvari izven garancijskega roka, kar velja za tiste, ki jim je bila že odobrena subvencija za črpališče.

Do subvencij so upravičene fizične osebe in podjetja ter društva in neprofitne organizacije. Natančnejši pogoji so razvidni tukaj

Na občini dodajajo, da tistim, ki so vloge podali že na razpis v letu 2018 in nato niso prejeli odločbe občinske uprave, vlog ni treba vlagati ponovno.

Dostop do razpisa, vloge, zahtevka in vzorca pogodbe je na voljo tukaj

M. P.