Miklavž na Dravskem polju: Vlada občini zagotovila sredstva za nadgradnjo kanalizacijskega omrežja

Miklavž na Dravskem polju (vir: občina)

Vlada je avgusta 2017 z Občino Miklavž na Dravskem polju podpisala Memorandum o sodelovanju in prizadevanju za izvedbo omilitvenih ukrepov pri umeščanju industrijskega obrata Magna Nukleus na razvojnem območju v občini Hoče.

Takrat se je Vlada zavezala, da bo v okviru pristojnih organov zagotovila analizo vzdržnosti kanalizacijskega omrežja na območju Občine Miklavž na Dravskem polju, za analizo bo zagotovila denar, prav tako za nadaljnjo izvedbo ustreznih ukrepov.

Vsi skupaj so se zavezali, da se bodo vsak v okviru svojih pristojnosti in zmožnosti zavzemali za zagotovitev bolj zdravega življenjskega okolja prebivalcev občine Miklavž na Dravskem polju, pa tudi prebivalcev okoliških občin.

Analiza je bila opravljena in je pokazala hidravlično preobremenjenost povezovalnega kabla. Izkazalo se je, da je treba zagotoviti povečanje kapacitete z izgradnjo novega tlačnega voda.

Na podlagi tega je vlada ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo včeraj naložila, da izvede vse potrebne postopke za izvedbo pripravljalnih ukrepov za zagotovitev vzdržnosti kanalizacijskega omrežja na tem in širšem območju, tudi razvojnem območju Hoče – Slivnica

Med pripravljalne ukrepe se uvršča izdelava projektne dokumentacije in odkup zemljišč ter služnosti. Ministrstvo bo občini zagotovilo 100.000 evrov.

M. P.