Miklavž na Dravskem polju: Zaključujejo še zadnje letošnje investicije

(vir: mag. Egon Repnik, FB)

V Občini Miklavž na Dravskem polju zaključujejo še zadnje letošnje občinske investicije, ki so bile sprejete z občinskim proračunom za leto 2022.

Investicije v zaključevanju je pojasnil župan mag. Egon Repnik. Gre za naslednje projekte:

Območje okrog nekdanje zadružne stavbe je dobilo povsem novo podobo. Podrli in odstranili so dotrajani skladiščni prostor in s tem naredili prostor za bodočo ureditev širšega in bolj varnega pločnika v smeri gasilskega doma. Prihodnje leto je v sodelovanju oz. ob sofinanciranju z Javnim medobčinskim stanovanjskim skladom (JMSS) v načrtu pričetek sanacije objekta, v katerem sta dva poslovna prostora v lasti občine in dve stanovanji v lasti JMSS.

Ob t. i. tretjem miklavškem ribniku urejajo pokriti paviljon, s čemer nadaljujejo urejanje bodočega turističnega bisera občine, ki bo tik ob Dravski kolesarski poti ponujal edinstven naravni park s sprehajalno potjo na količkih med vsemi tremi ribniki.

V Športnem parku Dobrovce pa urejajo del ograje med nogometnim igriščem in sosednjimi kmetijskimi zemljišči. S tem bo športni park v tem delu dobil še lepšo podobo.

Vir: mag. Egon Repnik, FB

S. B.