Ministrstvo za kulturo obravnavo predlog Zakona o spremembi Zakona o verski svobodi !

Vir: katoliska cerkec.si

Ministrstvo za kulturo je 10. marca 2023 dalo v javno obravnavo predlog Zakona o spremembi Zakona o verski svobodi, v katerem želi navidezno zvišati prispevke za socialno varnost za verske uslužbence z 48 na 60 % od povprečne slovenske plače ter posledično razveljaviti vladno uredbos katero je bila določena socialna pomoč za plačilo prispevkov za socialno varstvo v višini 100 % od povprečne slovenske plače. 

Slovenska škofovska konferenca (SŠK) omenjeni spremembi Zakona o verski svobodi nasprotuje, saj je Ministrstvo za kulturo pripravilo predlog brez predhodnega socialnega dialoga z verskimi skupnostmi ter želi s svojim predlogom za vsaj 40 % zmanjšati pridobljene socialne pravice verskih delavcev.

SŠK je zaskrbljena zaradi omenjenega predloga sprememb Zakona o verski svobodi in obrazložitve s strani Ministrstva za kulturo, saj z vidika slovenskega ustavnopravnega reda tovrstna sprememba omenjenega zakona ni potrebna.

Prav tako SŠK poudarja, da vse do javne obravnave predloga Ministrstvo za kulturo ni vodilo nobenega dialoga z verskimi skupnostmi. Z odsotnostjo omenjenega dialoga o tem vprašanju se v primeru Katoliške cerkve pod vprašaj postavlja izvajanje drugega odstavka 14. člena Sporazuma med Republiko Slovenijo in Svetim sedežem o pravnih vprašanjih (Uradni list RS št. 13/2004 z dne 12. 2. 2004 – Mednarodne pogodbe, št. 4/2004), ki določa, da si bosta Republika Slovenija in Sveti sedež prizadevala obravnavati vsa odprta vprašanja, ki niso predmet tega sporazuma, z namenom njihove sporazumne rešitve.

SŠK pričakuje, da dialog o odprtih vprašanjih poteka redno in v dobri veri. SŠK je v okviru javne razprave na Ministrstvo za kulturo posredovala svoje stališče ter v njem predlagala čimprejšnje srečanje predsednika SŠK z ministrico za kulturo.

Vir: Tajništvo SŠK