Miran Čuš: “Čutim, da občina potrebuje človeka, ki bo deloval združevalno, umirjeno in kompetentno”

Miran Čuš, kandidat za župana v Občini Starše

V občini Starše bodo 27. septembra nadomestne županske volitve. Volivci in volivke bodo lahko izbirali med sedmimi kandidati. Za župana na listi SDS kandidira Miran Čuš. 

Mirana Čuša smo vprašali, kaj je bil razlog, da se je odločil za kandidaturo. Povedal nam je:

“Čutim, da občina potrebuje človeka, ki bo deloval združevalno, umirjeno in kompetentno. V dobro vseh prebivalcev v občini. Za kandidaturo sem se odločil, ker hočem živeti v eni bolje razvitih občin na tem področju. A trenutno stanje ne govori temu v prid. Mladi občino zapuščajo, izgradnja nove podružnične osnovna šole v Marjeti je zastala, cestna infrastruktura je v slabem stanju, obrtne cone do začetka krize nismo zagnali.

Vztrajnost in moči bom vložil v realizacijo tako nedokončanih kot zagon novih projektov. Če jih naštejem v grobem … POŠ Marjeta, obrtna cona, dom starostnikov, stanovanjska gradnja, prometna infrastruktura, poplavna varnost,… . Zaostanek pri obnovi cestne infrastrukture je precejšen. Prioriteta je ureditev cest čez Brunšvik, Marjeto in Prepolje in saniranje (razširitev) mostu čez kanal HE Zlatoličje med Staršami in Trničami.

Zgolj proračunska sredstva za preboj ne bodo zadostovala in bomo sredstva iskali tako prek kohezije in državnih razpisov kot v okviru javno zasebnih partnerstev. Prodaja zemljišč v obrtni coni je bistvenega pomena, saj bomo s uspešnim zbiranjem ponudb prišli do dodatnih sredstev.

Posebno skrb bom namenil aktivnejši vlogi krajevnih skupnosti in mladih. Izdelali bomo celostno podobo občine, ki bo ob dani infrastrukturi tudi osnova za turistično strategijo.”

M. P.