Miran Čuš: “Imam potrebna znanja in veščine s področja ekonomije, izkušnje iz gospodarstva, posluh za sočloveka”

Miran Čuš, kandidat za župana v Občini Starše

V Občini Starše bodo čez 14 dni, v nedeljo, 27. septembra, županske volitve, kjer bo 3438 občank in občanov med sedmimi kandidati izbiralo novega župana.

Pogovarjali smo se z 52-letnim Miranom Čušem, ki je trenutno član Občinskega sveta Občine Starše, dva mandata pa je bil predsednik Krajevne skupnosti Starše.

Kandidirate za župana Občine Starše. Čemu boste v primeru izvolitve namenili največ pozornosti, kaj so vaše prioritete?

– Izgradnja Podružnične osnovna šole v Marjeti. Projekt se izvaja in ga je treba čim prej realizirati, saj so pogoji za delo v sedanji stavbi zelo slabi.

– Medgeneracijsko središče v Staršah. Zavzemam se za izgradnjo izpostave doma Danice Vogrinec Maribor, ki bi bila za naš kraj najprimernejša. Glavni razlog sta kvaliteta storitve (domsko varstvo, dnevno varstvo, pomoč na domu, razvoz kosil) in ugodna oskrbnina.

– Izgradnja stanovanjskih enot, ki je hitro izvedljiva, saj ima občina na voljo dovolj površin, namenjenih za gradnjo. Ponudba je pomembna tako zaradi ustavitve izseljevanja kot priseljevanja v občino.

– Zagon obrtno-poslovne cone ob podravski avtocesti. Na to območje imamo vezanih veliko sredstev, ki bi jih ob prodaji radi čim prej namenili v druge namene. Dodatna gospodarska aktivnost pa bo prinesla tudi sinergijske učinke v občino.

– Obnovo prometne infrastrukture bom pospešil in obnovo peljal vzporedno. V prvi fazi so predvsem na desni strani kanala potrebne večje investicije (vključno z mostom čez kanal HE Zlatoličje na relaciji Starše – Trniče).

Poleg navedenega moramo najti rešitev tudi za večjo poplavno varnost krajev ob stari strugi Drave in izdelati turistično strategijo, ki bo ponudbo občine predstavljala celostno.

Kaj so sicer največje težave občine in kako boste to rešili?

Težave so posledica razvojnega oz. investicijskega zaostanka in posledično slabša kakovost bivanja. Realizacija zgoraj navedenih točk bo občini zagotovila potrebno infrastrukturo, da bodo občani spet pridobili zaupanje v delo občinske uprave.

Bistven cilj je višja kakovost bivanja v vseh vaseh. Nihče v občini se ne sme počutiti zapostavljenega.

Občina sicer ni zadolžena, je to po vašem mnenju prednost ali slabost glede na razvoj in primerjavo kakovosti bivanja s sosednjimi občinami?

Z dolgoročnimi viri so investicije lahko zaključene hitreje, kot če bi jih občina financirala iz sredstev proračuna. Glede na višino obrestnih mer je to v preteklih letih zagotovo bila prednost. Sosednje občine so to izkoristile in bistveno dvignile kakovost bivanja. Trenutno so razmere na bančnih trgih še vedno ugodne. Gede na to, da so na voljo precejšnja kohezijska sredstva pričakujem, da bo tako tudi ostalo. Kreditiranje občine se mi ne zdi sporno, trenutno je to prednost.

Po čem vas poznajo občani in v čemu je vaša prednost pred ostalimi  kandidati?

Trenutno sem občinski svetnik – član svetniške skupine OO SDS Starše, dva mandata sem bil predsednik Krajevne skupnosti Starše. Bil sem eden od ustanoviteljev in prvi predsednik mladinskega kluba v Staršah (na žalost je njegovo delovanje sčasoma zamrlo in eden od ciljev je tovrstno organizacijo mladih spet spodbuditi). Skratka, v teh krajih sem odraščal in aktivno delujem.

Kot bistveno prednost štejem vpetost v aktualno dogajanje, zaslombo stranke SDS, ki trenutno vodi vlado ter njen posluh za razvoj občin in podeželja. Imam potrebna znanja in veščine s področja ekonomije, izkušnje iz gospodarstva, posluh za sočloveka.

Sem nepristranski, parcialni interesi me ne zanimajo. Skupno dobro in negovanje dobrih medsebojnih odnosov postavljam na prvo mesto. Delo, ki se ga lotim, opravljam zavzeto, vztrajno, odločitve sprejemam premišljeno in s konsenzom.

Kdo je Miran Čuš – predstavitev

Rojen je leta 1968, po izobrazbi ekonomist, smer mednarodni marketing. Je poročen in oče sina ter hčerke. Prebiva v Staršah. Zaposlen je v podjetju TBP, d. d., kot tržnik oz. analitik v prodaji. Pred tem je imel še nekaj zaposlitev v gospodarstvu, vse v trženju.

Veščine: Komunikativnost (govori nemško, angleško), posebna znanja se nanašajo na vrednotenje in spremljanje projektov, stroškovne in prodajne analize, pogajalske sposobnosti, računalniška znanja (Office, SAP …)

Hobiji: Naredi si sam mojster, košarka, rolerji, vinograd, kitara (za svojo dušo) …

Politika: Član SDS od leta 1990 (takrat še SDZS), zdaj podpredsednik OO SDS Starše

Pogovarjala se je Adriana H. Lampe