Na ministrstvu je potekalo prvo srečanje Sveta za vode !!

Vir: Nova24 tv

Na Ministrstvu za naravne vire in prostor je potekalo prvo srečanje Sveta za vode pri ministru Urošu Brežanu. Minister Brežan je svet ustanovil z namenom povezovanja vodarske stroke in s ciljem iskanja strokovnih rešitev. Svet bo vodil strokovnjak za vode mag. Rok Fazarinc.

Člani Sveta za vode so mag. Rok Fazarinc, IZVO-R d.o.o.  dr. Matjaž Mikoš, Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo – splošna hidrotehnika, dr. Andrej Kryžanovski, Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo – splošna hidrotehnika, dr. Mihael Jožef Toman, Biotehniška fakulteta – ekologija in varstvo voda,  dr. Barbara Čenčur Curk, Naravoslovnotehniška fakulteta – podzemne vode in upravljanje voda, dr. Pavel Gantar, bivši minister za okolje, dr. Lidija Globevnik, Društvo vodarjev Slovenije, dr. Mihael Brenčič, Naravoslovnotehniška fakulteta, Nataša Sovič, ARSO,  Mojca Baskar, Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano in dr. Primož Banovec, Inštitut za vodarstvo in dr. Miloš Bavec, Geološki zavod Slovenije.

Minister Brežan se je v izjavi za medije po srečanju najprej zahvalil vsem strokovnjakom za pripravljenost, da v tej situaciji prispevajo svoje izkušnje, svoje znanje, znanje o vodah. Pri tem je izpostavil, da »je vlada po katastrofalnih poplavah v začetku avgusta že odreagirala s sprejemom novele zakona o odpravi posledic naravnih nesreč. V tem trenutku se vlada ukvarja s pripravo drugega interventnega zakona, ki ga bomo sprejemali na vladni seji v četrtek in ga potem posredovali v proceduro v Državni zbor. Še bolj pomembna pa bo sistemska sprememba – zakon o obnovi. In to je tisto, na kar smo se poskušali danes skoncentrirati. Zelo pomembno, da stroka želi in je pripravljena sodelovati v teh pomembnih trenutkih. Zelo pomembno je, da bodo tudi prihodnje generacije imele znanje, izkušnje in vedenje o tem področju. Zato je mogoče danes še čas, da povemo, da je na razpolago tako študij vodarstva kot tudi geologije, ki se v veliki meri ukvarja s tem, kar se danes dogaja.«

Mag. Rok Fazarinc je poudaril, da je ključno, da se poveča odpornost na podnebne spremembe. Pri tem je poudaril, da so strokovnjaki poenoteni, da je treba najprej poiskati začasne rešitve za trenutne razmere, potem pa se lahko lotimo učinkovite sanacije.

Direktorica Direkcije Republike Slovenije mag. Neža Kodre za vode je izpostavila, da je bilo sodelovanje članov Sveta za vode konstruktivno. Pogovarjali so se o fazi intervencij, katere osnovni cilj je vzpostavitev pretočnosti rek in zaščita najbolj nujnih objektov, ki se že nahajajo v tem prostoru. Nato sledi faza sanacije, kjer se bo treba celovito in strokovno  lotiti obnove in se tako v največji možni meri zavarovati pred morebitnimi novimi poplavami.

Vir: Gov.si