Na našem območju preklicana velika požarna ogroženost naravnega okolja

(vir: Občina Lovrenc na Pohorju)

Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje je razglasila prenehanje velike požarne ogroženosti naravnega okolja, razglašene 1. julija 2022 na posameznih območjih.

Preklic požarne ogroženosti naravnega okolja velja za območja izpostav Uprave RS za zaščito in reševanje: Kranj, Ljubljana, Celje, Slovenj Gradec, Trbovlje, Maribor, Murska Sobota, Ptuj, Brežice in Novo mesto.

Inšpektorat RS za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami in Policija sta tako z včerajšnjim dnem, 5. julijem 2022, na teh območjih prenehala izvajati poostren nadzor.

M. P.