Na območju KS Šmartno na Pohorju odločanje o vetrni elektrarni v Kalšah

Kalše; Foto: Krajani Kalš, vir: bistrican.si

Danes bo v Krajevni skupnosti (KS) Šmartno na Pohorju (občina Slovenska Bistrica) potekalo glasovanje krajanov o tem, ali naj se prekliče sklep Sveta KS Šmartno na Pohorju, ki daje investitorju soglasje za postavitev vetrne elektrarne v Kalšah.

Že od leta 2017 si investitor, podjetje Energo Maks iz Slovenskih Konjic, prizadeva za postavitev vetrne elektrarne, za kar mora pridobiti gradbeno dovoljenje, za kar potrebuje tudi soglasje krajanov. Svet KS Šmartno na Pohorje je junija lani temu pritrdil, vendar pa krajani zaselka Kalš, kjer naj bi bila postavljena vetrna elektrarna, temu nasprotujejo. Navajajo, da naj bi vetrna elektrarna stala le 150 metrov od prvih hiš, kar je po njihovem mnenju preblizu.

Zato so sprožili razpis ljudske iniciative, s katero želijo doseči preklic soglasja Sveta KS. Zbrali so dovolj glasov, da je župan dr. Ivan Žagar za danes razpisal dan izvedbe ljudske iniciative. Ljudska iniciativa je namreč neposredna oblika ljudskega odločanja in se vodi enako kot referendum

Ljudska iniciativa bo uspešna, če bo večina krajanov, ki se je bo udeležila, za to, da se prekliče junija lani izglasovano soglasje Sveta KS Šmartno na Pohorju. “Pri tem pa ni pomembno, koliko ljudi se ljudske iniciative udeleži,” je za portal bistrican.si pojasnila Janja Smogavec Tkavc, vodja občinske pravne službe.

M. P.