Na odseku Pesnica – Šentilj – državna meja ponovno vzpostavljen železniški promet

Železniška proga Pesnica - Šentilj (vir: Direkcija RS za infrastrukturo)

V soboto zvečer je bil po 50 dneh popolne zapore železniškega odseka Pesnica – Šentilj – državna meja ponovno vzpostavljen železniški promet na tem odseku. Na 11 kilometrov dolgem odseku med Pesnico in državno mejo je bila odstranjena celotna vozna mreža, vključno z drogovi in temelji vozne mreže, obnovljen je tudi železniški predor v Šentilju.

Na odseku proge med Pesnico in Šentiljem je tako ponovno vzpostavljen tovorni in mednarodni potniški železniški promet, zato direkcija za infrastrukturo vse udeležence v prometu poziva, da so še posebej pozorni na železniških prehodih, ki do izvedbe nadaljnjih del v okviru projekta trenutno ostajajo zavarovani s prometno signalizacijo oziroma Andrejevim križem.

Z Direkcije RS za infrastrukturo so ob tem sporočili, da na odseku Pesnica – Šentilj – državna meja še vedno poteka nadgradnja železniških postaj Pesnica in Šentilj. Zgradili bodo novo peronsko infrastrukturo in nova podhoda z dvigali, glavnina del pa je tudi tam že končana.

Dela so potekala tudi po 24 ur dnevno, na gradbišču je bilo 400 delavcev in več kot 200 kosov gradbene mehanizacije.

Preostanek načrtovanih gradbenih del bodo izvajali do konca junija 2019, dokončna ureditev nivojskih prehodov, tj. ukinitve, zavarovanja in izvennivojska križanja, preko železniške proge na celotnem odseku med Mariborom in državno mejo v Šentilju, pa bodo izvedena v okviru nadaljnje faze projekta nadgradnje železniške proge od Maribora do državne meje. Ta dela bodo potekala v letih od 2019 do 2021.

M. P.