Na razpis za izgradnjo bistriške obvoznice 10 ponudb

(vir: mapsights.com)

Na javno naročilo za izgradnjo druge etape obvoznice Slovenska Bistrica, ki jo v Bistrici in Impolu težko pričakujejo, je prispelo 10 ponudb. Ponujene cene se gibljejo od 4,47 do skoraj 6,8 milijona evrov. Merilo za izbor bo najnižja cena, glede na velik razpon v cenah in veliko število ponudnikov za izvedbo del se lahko zgodi, da se bi začetek izgradnje zaradi morebitnih pritožb katerega od ponudnikov zavlekel.

Javno naročilo je 10. januarja objavila Direkcija RS za infrastrukturo. Najnižjo ponudbo v znesku 4,47 milijona evrov je oddalo podjetje GMW iz Turjancev, najvišjo pa Strabag (skoraj 6,8 milijona evrov).

Merilo pri izbiri bo najnižja ponudbena cena, izbrani izvajalec bo moral dela nato opraviti v 480 dneh od uvedbe v delu.

V sklopu projekta bodo med drugim gradili dobrega 1,3 kilometra dolgo dvopasovno cesto s kolesarsko stezo in stezo za pešce na obeh straneh, priključne ceste, križišča in uredili odvodnjavanje padavinskih ter odpadnih voda. Poskrbeli bodo tudi za vodovodno, plinsko, telekomunikacijsko in kabelsko omrežje ter elektroenergetsko infrastrukturo.

Na direkciji so pred časom ocenili, da bi z gradnjo lahko začeli sredi leta 2020 in jo zaključili predvidoma leta 2021. Vrednost del so takrat ocenili na 7,2 milijona evrov.

M. P.