Naj bodo otroci varni vseh 365 dni v letu!

Fotografija je simbolična.

Avto-moto zveza Slovenije in Policija sta na četrtkovi novinarski konferenci predstavili aktivnosti, ki jih bosta izvajali ob začetku novega šolskega leta, izpostavili pa sta tudi pomen pravilnega prevoza otrok v avtobusih.

AMZS novinarska-konferenca1

Zagotavljanje varnosti otrok je v prvih septembrskih dneh ena najpomembnejših nalog Policije. “V skladu z usmeritvami na področju varnosti cestnega prometa policisti nadzor izvajajo vse leto. Se pa intenziteta teh ukrepov pred začetkom šolskega leta poveča. V bližini šol bo tako mogoče opaziti večje število policistov, ki bodo spremljali predvsem morebitne prekoračitve hitrosti, odnos voznikov do pešcev in kajenje v vozilu ob prisotnosti mladoletnikov, saj v času, ko je v vozilu mladoletnik, zakon prepoveduje uporabo tobačnih izdelkov,”je povedal Boštjan Smolej iz Sektorja prometne policije na Generalni policijski upravi.”

Posebno pozornost bodo namenili vstopanju in izstopanju otrok iz šolskih avtobusov. Vozniki se glede tega namreč ne zavedajo svojih dolžnosti. Če je avtobus, označen s tablo za prevoz otrok, ustavljen na avtobusnem postajališču, mora voznik mimo njega voziti posebej previdno in zmanjšati hitrost. Lahko se namreč zgodi, da bo otrok stekel na cesto izpred avtobusa, voznik ga ne bo ali pa ga bo prepozno opazil. Posledice take prometne nesreče so lahko zelo hude. Če pa je avtobus označen in ustavljen na vozišču, kar se dogaja v naseljih, kjer ni avtobusnih postajališč, se morajo vozniki ustaviti in počakati za avtobusom, ne smejo peljati mimo njega. Otroke bodo opozarjali, naj počakajo, da avtobus odpelje, torej naj ne prečkajo vozišča pred ali za avtobusom.”

Smolej je še povedal, da Policija s preventivnimi aktivnostmi nadaljuje vse leto. Z vodstvi šol in sveti za preventivo pregleda načrte šolskih poti in ob koncu šolskega leta zbira predloge ukrepov, da bi bile te poti v naslednjem letu bolj varne. Letos so obvestila staršev zbirali tudi prek družbenih omrežij. “Na Policijski upravi Kranj so dobili nekaj več kot 60 predlogov, o katerih smo obvestili upravljavce cest.” Policisti sodelujejo na roditeljskih sestankih, kjer staršem pojasnijo prometne nevarnosti, v katerih se lahko znajdejo otroci, in jim svetujejo, kako otroke nanje pripraviti, organizirajo tudi predavanja.

Statistika na tem področju sicer ni črna, Policija pa vseeno beleži kar nekaj kršitev prometnih predpisov. “Če šola obvesti policijo o izletih in ekskurzijah, policist izvede pregled vozila in preveri psiho-fizično stanje voznika. Če vozilo ni brezhibno, ga je treba zamenjati, enako velja za voznika. Teh situacij sicer ni veliko, vseeno pa bi radi izključili vse take primere. Največ kršitev je na področju uporabe varnostnih pasov, tako v osebnih vozilih kot v avtobusih in organiziranih prevozih s kombiji. Lani so pri prevozu otrok glede uporabe zadrževalnih sistemov ugotovili približno 5.400 kršitev. Ugotovljenih je bilo tudi 34 kršitev glede odgovornosti spremljevalcev in 32 kršitev v povezavi z vozniki, ki so opravljali organiziran prevoz. Glede prepovedi kajenja so policisti lani izdali globe v 466 primerih, letos (do 21. avgusta) pa v 279 primerih,” je podatke predstavil Smolej. Ob tem pa izpostavil, da vsa odgovornost za prometno varnost najmlajših ni na (državnih) institucijah: “Starši so prvi, ki so odgovorni, da otroke opozorijo na primerno ravnanje v prometu. Starši naj gredo z otroki po šolski poti in jim jo predstavijo, prav tako nevarnosti, v katerih se lahko znajdejo. Otroke morajo podučiti, da je treba tudi v avtobusu uporabiti varnostni pas. Predvsem pa morajo biti starši otrokom zgled.”

Vir in foto: www.policija.si