Najpogostejša vprašanja in odgovori glede prehajanja meje

Ena od dveh kontrolnih točk v Šentilju.

Ministrstvo za notranje zadeve je objavilo najpogostejša vprašanja in odgovore o odloku o prehajanju meje, ki jih je posodobilo v zadnjih dneh. Preberite!

Kdo lahko vstopi v Slovenijo brez omejitev in karantene?

Če prihajate iz držav članic Evropske unije oziroma držav članic schengenskega območja, ne glede na to ali so te države uvrščene na seznam epidemiološko varnih držav, lahko v Slovenijo brez omejitev in karantene vstopite:

  • državljani Slovenije,
  • tujci s stalnim ali začasnim prebivališčem v Sloveniji.

Brez omejitev in karantene boste lahko (ne glede na državljanstvo in bivališče) vstopili, če:

  • sodite med izjeme v 10. členu odloka,
  • imate stalno ali začasno prebivališče v državi na seznamu epidemiološko varnih držav in prihajate iz teh držav.

Izjemoma lahko (ne glede na državljanstvo in bivališče) brez omejitev in karantene v Slovenijo vstopite iz Katarja, Bahrajna, Čile, Kuvajta, Peruja, Armenije, Džibutija, Omana, Brazilije, Paname, Belorusije, Andore, Singapurja, Švedske, Maldivov, Sao Tome in Principe, Združenih arabskih emiratov, Združenih držav Amerike, San Marina, Saudove Arabije, Ruske federacije, Moldavije, Gibraltarja, Bolivije, Portorika, Gabona, Kajmanskih otokov, Dominikanske republike, Republike Južne Afrike, Irana, Združenega kraljestva Velike Britanije in Severne Irske ter Severne Makedonije, če sodite med šest izjem v 10. členu odloka (2., 3., 4., 5., 6. in 7. točka). Z izjemo že navedenih šestih točk iz 10. člena odloka bo ob vstopu v Slovenijo vedno odrejena 14-dnevna karantena za vse, ki imajo stalno ali začasno prebivališče v naštetih državah, ne glede na to, iz katere države prihajajo.

14-dnevna karantena se odredi osebi, ki vstopa v Slovenijo in ima stalno ali začasno prebivališče v državah, ki niso na seznamu ali administrativnih enot teh držav ali prihaja iz teh držav, razen, če sodijo med katero izmed izjem v 10. členu odloka.

Kdo lahko mejo prestopa izven kontrolnih točk na meji z Avstrijo in Madžarsko?

Mejo z Avstrijo lahko izven kontrolnih točk na cestnih povezavah prestopijo samo državljani Slovenije in Avstrije. To pomeni, da lahko slovenski in avstrijski državljani mejo prestopajo na vseh mestih, kjer so bili pred vstopom Slovenije v schengensko območje mejni prehodi med obema državama. Vse ostale osebe pa lahko v Slovenijo vstopijo samo na kontrolnih točkah. Enako velja za državljane Slovenije in Madžarske na mejnem območju z Madžarsko.

Kako je s prestopanjem meje z Italijo? Kdo lahko mejo z Italijo prestopa tudi izven kontrolnih točk?

Mejo izven kontrolnih točk (ne glede na to, ob kateri meji je kontrolna točka) lahko prestopajo državljani Republike Slovenije, ki prihajajo iz držav članic Evropske unije oziroma držav članic schengenskega območja. Izven kontrolnih točk ob meji z Italijo lahko državno mejo prestopajo državljani Italijanske republike, ki so dvolastniki ali najemniki zemljišč v obmejnem območju oziroma imajo svoja zemljišča na obeh straneh državne meje in opravljajo kmetijsko-poljedelsko-gozdarska dela.

Prestop državne meje na kontrolnih točkah Robič, Rateče, Predel, Nova Gorica (Erjavčeva ulica), Neblo in Gorjansko pa je dovoljen samo dnevnim delovnim migrantom in drugim osebam na podlagi potrdila lokalne skupnosti, ki upravičuje nujnost prestopa državne meje zaradi nujnega izvajanja gospodarskih in kmetijskih čezmejnih dejavnosti ter za obisk ožjih družinskih članov.

Kako je s prestopanjem slovensko-italijanske meje za ostale upravičence, kot so na primer starši in šoloobvezni otroci, ki zahajajo v šole v Sloveniji? Kaj pa slovenski državljani, ki nimajo urejenega stalnega ali začasnega bivališča v Sloveniji, študenti itd.?

Novi odlok, ki velja od 8. junija 2020, ne spreminja dosedanjega prehajanja meje za te skupine (čezmejni dnevni oziroma tedenski delovni migranti, prehajanje meje zaradi vključenosti v vzgojo in izobraževanje ali znanstveno raziskovanje, prehajanje meje iz družinskih razlogov zaradi vzdrževanja stikov z ožjimi družinskimi člani, prehajanje meje zaradi nujnih neodložljivih osebnih opravkov …).

Živim v Srbiji in imam srbsko državljanstvo, v Slovenijo bi prišla obiskat sina. Ali lahko vstopim v Slovenijo brez karantene? Karantena je obvezna za osebo, ki vstopa v Slovenijo in ima stalno ali začasno prebivališče v državah, ki niso na seznamu epidemiološko varnih držav ali pa v Slovenijo prihaja iz teh držav. Karantena ni odrejena, ko gre za izjeme, določene v 10. členu odloka. V konkretnem primeru gre za izjemo iz 12. točke 10. člena. Karantena ne bo odrejena, če se boste vrnili čez mejo v 24 urah po vstopu.

V BiH sem obiskal starše, v Sloveniji imam sicer stalno bivališče in tudi slovensko državljanstvo. Ali bom pri vstopu v Slovenijo vseeno dobil karanteno?

Odreditev karantene ne velja za državljane Slovenije in tujce s stalnim ali začasnim prebivališčem v  Sloveniji, ki prihajajo iz držav članic Evropske unije oziroma schengenskega območja. Če sodite v katero izmed izjem v 10. členu odloka, vam karantena ne bo odrejena.

Slovenec s stalnim bivališčem v Sloveniji bi odšel v Srbijo. Ali mi bo ob vrnitvi odrejena karantena?

Karantena vam bo odrejena, razen če sodite med izjeme v 10. členu odloka. 

Sem državljan Srbije z urejenim bivališčem v Sloveniji. Če odidem v Srbijo za nekaj dni, mi bo ob vrnitvi odrejena karantena? 

Karantena vam bo odrejena, razen če sodite med izjeme v 10. členu odloka.

Ali lahko nizozemski državljan, ki ima rezervacijo turističnega obiska (rezervacijo namestitve na turistični kmetiji), v Slovenijo vstopi brez karantene? 

Odlok o prehajanju meje, ki velja od 8. junija 2020, ne predvideva več izjeme za osebe s potrjeno rezervacijo nočitve. Osebi bo ob vstopu odrejena karantena, razen, če sodite v katero izmed izjem v 10. členu odloka.

Sem študent iz Severne Makedonije z začasnim prebivališčem v Sloveniji. Mi bo ob vstopu v Slovenijo (zaradi izpita) odrejena karantena? 

Zaradi poslabšanja epidemioloških razmer v Severni Makedoniji se vsem osebam, ki vstopajo v Slovenijo in prihajajo iz Severne Makedonije ali vstopajo v Slovenijo in imajo stalno ali začasno prebivališče v Severni Makedoniji odredi 14-dnevna karantena, ne glede na državljanstvo ali bivališče. Izjeme veljajo le za:

  • osebo v gospodarskem prometu oziroma dejavnostih, ki se ob prehodu meje izkaže z dokazili o opravljanju prometa oziroma dejavnosti v Republiki Sloveniji ali tujini (potrdilo o opravljeni prijavi začetka izvajanja storitev in potrdilo A1 v skladu z zakonom, ki ureja čezmejno izvajanje storitev) in se vrača čez mejo v 24 urah po vstopu oziroma predloži negativni izvid testa na prisotnost SARS-CoV-2 (COVID-19), ki ni starejši od treh dni. Kadar gre za osebo, ki je zaposlena pri tujem podjetju, ki izvaja storitev v Republiki Sloveniji in pri tem biva v Republiki Sloveniji, mora ta oseba ob prehodu meje predložiti tudi naslov prebivališča v Republiki Sloveniji in negativni izvid testa na prisotnost SARS-CoV-2 (COVID-19), ki ni starejši od treh dni (2. točka 10. člena odloka);
  • delavce v sektorju mednarodnega prevoza (3. točka 10. člena odloka);
  • osebo, ki izvaja prevoz blaga v Slovenijo ali iz nje ter za tovorni promet v tranzitu (4. točka 10. člena odloka);
  • osebo, ki potuje v tranzitu čez Slovenijo v drugo državo v 24 urah po vstopu (5. točka 10. člena odloka);
  • osebo z diplomatskim potnim listom (6. točka 10. člena odloka);
  • osebo, ki zagotavlja storitve, za katere ji je potrdilo izdalo pristojno ministrstvo, in bi lahko zaradi neizvajanja teh storitev zaradi odreditve karantene prišlo do večje družbene ali gospodarske škode (7. točka 10. člena odloka).

Iz ZDA prihajam v Slovenijo, kjer imam prijavljeno začasno prebivališče in sem državljan Slovenije. Ali se mi odredi 14 dnevna karantena? Zaradi poslabšanja epidemioloških razmer se ne glede na državljanstvo ali bivališče odredi 14-dnevna karantena vsem osebam, ki prihajajo v Republiko Slovenijo iz ZDA, in osebam, ki vstopajo v Republiko Slovenijo ter imajo v ZDA stalno ali začasno prebivališče, razen, če sodite v katero izmed izjem v 2., 3., 4., 5., 6. ali 7. točki 10. člena odloka.

Državljan Slovenije, ki živim na Švedskem, bi želel poleti priti v Slovenijo. Mi bo ob vstopu odrejena karantena?

Zaradi poslabšanja epidemioloških razmer se ne glede na državljanstvo ali bivališče odredi 14-dnevna karantena vsem osebam, ki prihajajo v Republiko Slovenijo iz Švedske, in osebam, ki vstopajo v Republiko Slovenijo ter imajo na Švedskem stalno ali začasno prebivališče, razen če sodite v katero izmed izjem v 2., 3., 4., 5., 6. ali 7. točki 10. člena odloka.

Kdo šteje za ožje družinske člane? 

Kot ožji družinski člani štejejo: zakonec, zunajzakonski partner, partner iz sklenjene in nesklenjene partnerske zveze in razvezani zakonec in partner, ki mu je s sodno odločbo prisojena preživnina, otrok (zakonski in nezakonski otrok, posvojenec in otrok, ki je z odločbo pristojnega organa nameščen v družino z namenom posvojitve).

Kdo so bližnji sorodniki? 

Bližnji sorodniki so zakonec, zunajzakonski partner, partner iz sklenjene in nesklenjene partnerske zveze in razvezani zakonec in partner, ki mu je s sodno odločbo prisojena preživnina, otrok (zakonski in nezakonski otrok, posvojenec in otrok, ki je z odločbo pristojnega organa nameščen v družino z namenom posvojitve), pastorek, vnuk, brat, sestra in drug otrok brez staršev (za otroka brez staršev se šteje tudi otrok, ki ima starše, če so starši popolnoma in trajno nezmožni za delo ali, če zaradi drugih okoliščin ne morejo skrbeti za otroka in ga preživljati), starš (oče in mati, zakonec ali zunajzakonski partner očeta oziroma matere ter posvojitelj).

M. P.