Najvišja redna in izredna uskladitev pokojnin v zadnjih letih

V letu 2022 se bodo pokojnine tako redno kot izredno uskladile. Redna uskladitev pokojnin je po sistemskem zakonu odvisna od rasti povprečne bruto plače in inflacije oziroma rasti cen življenjskih potrebščin, upoštevajoč obdobje od januarja do decembra preteklega leta v primerjavi z letom poprej. Pokojnine se na ta način redno uskladijo za 60 odstotkov rasti plač in 40 odstotkov rasti cen življenjskih potrebščin.

Redno zvišanje pokojnin, ki je bilo v zadnjih letih od 2,2% do 3,2 %, bo v letu 2022 znašalo približno 4 % in bo upokojencem izplačano konec februarja skupaj s poračunom za mesec januar 2022.

Izredna uskladitev pokojnin, ki je bila v državnem zboru potrjena s spremembo Zakona o pokojninsko-invalidskem zavarovanju, pa je glede na sprejeto spremembo zakona odvisna od tega, kdaj se je posameznik v preteklosti upokojil.

In sicer upokojencem, ki so se upokojili do konca leta 2010, se bodo pokojnine uskladile za 3,5%, upokojencem, ki so se upokojili v letu 2011 za 1,7 %, tistim upokojencem, ki so se upokojili po letu 2011 pa se bodo pokojnine uskladile za 1 %.

Za 1 % se bo uskladila tudi najnižja pokojnina, zagotovljena pokojnina in najnižji znesek invalidske pokojnine iz prvega, tretjega in četrtega odstavka 39. člena ZPIZ-a.

Izredna uskladitev pokojnin naj bi veljala že od 1. januarja 2022, pri čemer bodo višji zneski za izredno uskladitev pokojnin izplačani s pokojninami za januar konec tega meseca. Zakon hkrati še določa, da bodo izredne uskladitve deležne tako pokojnine kot tudi drugi prejemki iz pokojninske blagajne, razen dodatek za pomoč in postrežbo ter letni dodatek.

Poslanka mag. Karmen Furman

Prvotno objavljeno na povezavi bistrican.si